brutto netto

2800 zł brutto – ile to netto?

Niezależnie od tego, czy dokumentem, jaki podpisałeś z pracodawcą, jest umowa o pracę, czy też wykonujesz swoje zadania w oparciu o umowy o dzieło lub zlecenie, powinieneś dowiedzieć się w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie netto. Dzięki temu będziesz mógł zyskać wiedzę na temat tego, ile zarabiasz na rękę i w ten sposób dokładnie zaplanować swój budżet. Co stanowi kwotę brutto? Czym jest zaliczka na podatek dochodowy? 2800 brutto – ile to netto? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź poniżej.

Czym jest wynagrodzenie brutto?

Decydując się na podpisanie z pracodawcą umowy o pracę, z całą pewnością otrzymasz od niego informację na temat wynagrodzenia brutto (np. 2800 brutto). Wiele osób mylnie sądzi, że jest to kwota, która otrzymuje się na rękę, co oczywiście nie jest prawdą. Jest to bowiem wynagrodzenie całkowite, jeszcze przed odliczeniem różnego rodzaju kosztów, takich jak zaliczka na podatek, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Wszelkie tego typu potrącenia są, chcąc nie chcąc, rzeczą całkowicie naturalną – podatki płacić trzeba, a kwotę, jaką z tytułu umowy pomiędzy pracodawcami a pracownikami otrzymasz na rękę, jest wynagrodzenie netto. Zanim jednak przejdziemy do wyliczeń tego, ile to 2 800 zł brutto na rękę oraz innych kwot, dowiedzmy się, co tak naprawdę wchodzi w skład płacy całkowitej.

Co składa się na wynagrodzenie brutto?

Wiemy już, że wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę, to płaca całkowita, jeszcze przed odliczeniem wszelkiego rodzaju dodatkowych kosztów. Warto jednak dowiedzieć się na ten temat więcej, by mieć świadomość tego, jak rozliczane są płace i jakie wydatki z tego tytułu ponoszą przedsiębiorcy.

Musisz bowiem zdawać sobie sprawy, że w wynagrodzeniu brutto znajdują się koszty pracodawcy – jest on zobowiązany odprowadzać od Twojej pensji:

 • podatek dochodowy, a więc specjalne świadczenie, będące obowiązkiem pracownika względem państwa – jego wysokość jest oczywiście uzależniona od tego, ile zarabiasz;
 • ubezpieczenie społeczne (lub ubezpieczenie emerytalne), a więc świadczenie, które jest zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego w przypadku osób, które nie mogą utrzymać się z własnej pracy albo przeszły na emeryturę;
 • ubezpieczenie chorobowe (zdrowotne), a więc świadczenie, dzięki któremu pracownik podpisujący umowę o pracę może korzystać z bezpłatnej służby zdrowia (Narodowy Fundusz Zdrowia).

Zarówno zaliczka na podatek dochodowy, jak i ubezpieczenia społeczne czy ubezpieczenie zdrowotne, to obowiązek. Oznacza to, że jeżeli znajdujesz zatrudnienie na umowie o pracę, musisz ponieść pracownicze koszty uzyskania przychodu. Nieco inaczej wygląda rozliczenie w przypadku innych stosunków pracy, jakich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie.

Warto również wziąć pod uwagę, że w skład wynagrodzenia brutto wchodzą różnego rodzaju premie, nagrody, dodatki, nadgodziny czy też ekwiwalent za urlop!

Netto na rękę, czyli ile?

Wbrew pozorom wyliczenie tego, ile zarabiasz netto (na rękę), nie jest takie trudne. Musisz jedynie mieć świadomość, co należy odliczyć od wynagrodzenia brutto i jakie będą to kwoty. Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję, dzięki której uda Ci się dokonać wszelkich niezbędnych obliczeń.

Jak wyliczyć kwotę netto?

Jeżeli chcesz wyliczyć kwotę netto, musisz w pierwszej kolejności wiedzieć, ile wynoszą składki ZUS. Łączna wartość składek na ubezpieczenia społeczne, które są odprowadzane bezpośrednio od wynagrodzenia, wynosi w naszym kraju 13,71% i jest to standard dla wszystkich przedsiębiorstw, w których obowiązuje umowa o pracę.

Po tym, jak odliczysz składki na ubezpieczenie społeczne, musisz wiedzieć, ile wynosi koszt uzyskania przychodu. Mówimy tu o kwocie:

 • 250 zł, jeżeli mieszkasz w tej samej miejscowości, w której znajduje się Twój zakład pracy;
 • 300 zł, jeżeli mieszkasz w innej miejscowości.

Kolejną kwestią jest ubezpieczenie zdrowotne (lub dla wielu ubezpieczenie chorobowe – nazwy te stosowane są zamiennie, ale zawsze oznaczają to samo). Składka zdrowotna wynosi 9% i powinna być obliczana od wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Ostatnią kwestią jest zaliczka na podatek dochodowy. Jest to najbardziej skomplikowany etap, ponieważ konieczne jest pomnożenie podstawy opodatkowania przez stawkę podatku oraz pomniejszenie o kwotę zmniejszającą podatek. Jak to zrobić? najlepiej zaprezentować to na poniższym przykładzie.

2 800 zł brutto – ile to netto?

Jeżeli obowiązuje Cię umowa o pracę (umowa o dzieło, umowa zlecenie czy umowa B2B rządzą się nieco innymi prawami) i masz zarabiać 2 800 zł brutto, sprawdź, w jaki sposób obliczyć wartość wynagrodzenia netto. Poniższy poradnik będzie przydatny również dla osób, które zarabiają inne kwoty.

Etap I

Na początku należy odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne. Jak wiesz, ich całkowita kwota to 13,71%.

 • 2800 zł * 13,71% = 383,88 zł

Etap II

Teraz niezbędne okaże się wyliczenie składki na ubezpieczenie chorobowe. Najpierw niezbędne będzie pomniejszenie wynagrodzenia brutto o wyliczone wcześniej składki na ubezpieczenie społeczne.

 • 2800 zł – 383,88 zł = 2416,12 zł

Teraz możemy policzyć składkę na ubezpieczenie wypadkowe (zdrowotne) – jak wiesz, wynosi ona 9%. Wystarczy pomnożyć ją przez wyliczoną wyżej podstawę opodatkowania.

 • 2416,12 zł * 9% = 217,45 zł

Etap III

Teraz czas obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Jej podstawą jest przychód pomniejszony o koszt jego uzyskania (przyjmijmy wariant 250 zł).

 • 2416,12 zł – 250 zł = 2166,12 zł

Kwotę tę należy zaokrąglić – wyjdzie nam wtedy 2166 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że Twoje wynagrodzenie roczne nie przekracza 85 528 zł rocznie, znajdujesz się w pierwszym progu podatkowym, a więc stawka podatku dochodowego wynosi dla Ciebie 17%.

 • 2166 zł * 17 % = 368,22 zł

Od tej kwoty musisz odliczyć kwotę wolną od podatku, a więc 43,76 zł.

 • 368,22 zł – 43,76 zł = 324,46 zł

Teraz trzeba obliczyć składkę zdrowotną zgodnie ze stawką 7,75%.

 • 2416,12 zł * 7,5% = 181,20 zł

Zaliczka na podatek, po zaokrągleniu, wynosi więc 181 zł.

Etap IV

To już ostatni etap, który pozwoli Ci obliczyć, ile zarabiasz netto (na rękę). Wystarczy od kwoty wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie rentowe i emerytalne), składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy.

 • 2800 zł – 383,88 zł – 217,45 zł – 181 zł = 2017,67 zł

Jak widzisz, 2800 zł brutto to, po zaokrągleniu, 2018 zł netto. Wyliczanie kwoty brutto netto nie jest bardzo skomplikowane i każdy może podjąć się tego samodzielnie!

Masz problemy z wyliczeniem wynagrodzenia? Sprawdź kalkulator wynagrodzeń!

Niestety, kwota netto wymaga obliczeń i poświęcenia dużej ilości czasu. Co więcej, każdy rok podatkowy może przynieść zmiany, dlatego też możesz skorzystać ze wsparcia, jakie dają specjalne kalkulatory wynagrodzeń. Wystarczy, że wpiszesz ile wynosi kwota brutto, a system automatycznie wyliczy Twoje wynagrodzenie netto. Jest to rozwiązanie również dla wszystkich pracowników – niezależnie od rodzaju umowy, dlatego też zachęcamy do jego sprawdzenia!