stack of books on table

3000 zł brutto, ile to netto

Pojawiające się w ofertach pracy kwoty mogą czasem wydawać się wysokie i na pierwszy rzut oka mocno zachęcać do aplikowania na dane stanowisko. Jednak możliwe, że pracodawca zamieścił w ogłoszeniu kwotę brutto, a wynagrodzenie netto wyglądać będzie już inaczej. Co to jest pensja brutto? Jak wyglądają koszty pracodawcy? W jaki sposób obliczyć, jaka będzie kwota netto?

Co to jest kwota brutto?

Wynagrodzenie brutto, to całkowity koszt, jaki pokrywa pracodawca oraz opłacana przez niego składka ZUS. Wynagrodzenie, jak i składki, to koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Opłacanie składek ZUS następuje za potrąceniem zarówno wynagrodzenia pracownika, jak i są one pobierane od pracodawcy, na którym spoczywa odpowiedzialność uregulowania należności.

Czym jest kwota „brutto brutto”?

Jak zostało powiedziane, pracodawca ma obowiązek odprowadzać pewne składki. Jednak ich część pokrywana jest też przez pracownika, poprzez potrącenie wynagrodzenia. Kwota „brutto brutto”, to określenie stosowane czasem by opisać sumę pieniędzy, z której najpierw zostały odprowadzone składki ZUS pracodawcy, a następnie składki pracownika.

Koszty pracodawcy styczeń – grudzień

Składki, jakie należy odprowadzić od pensji pracownika, to ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy. W skład ubezpieczeń wchodzi ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe. Ze względu na te całoroczne koszty pracodawcy, kwota brutto, widniejąca na umowie, jest niższa, niż wynagrodzenie netto. Nie przy każdej umowie obowiązuje opłacenie składek ZUS. Inaczej będzie to wyglądać, jeśli podpisana została umowa o pracę, umowa zlecenie, czy umowa o dzieło.

„Netto, czyli na rękę.”

Kwota netto różni się od wynagrodzenia brutto tym, że pierwsza jest kwotą, którą pracownik otrzymuje co miesiąc na konto po odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną (jeśli rodzaj umowy do tego obliguje). Druga zaś jest pełną kwotą, jaką wypracowuje osoba zatrudniona, oraz jaką zapłacić musi pracodawca zatrudniający pracownika.

Niezależnie od rodzaju umowy zawartej przez pracownika, zawsze ponosi on koszt, jakim jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek PIT). Zaliczka na podatek dochodowy nie jest jednakowej wysokości dla wszystkich, ale obliczana na podstawie różnych czynników, jak podstawa opodatkowania. Uwzględnić może również różne ulgi, czy koszty uzyskania przychodu (stąd zwrot podatku gdy ma miejsce rozliczenie roczne). Istnieje również kwota wolna od podatku. Wynagrodzenie netto („na rękę”), jest więc kwotą wypłacaną pracownikowi gdy odcięto już od kwoty brutto zaliczkę na podatek, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe.

3000 brutto ile to netto?

Aby ustalić kwotę wynagrodzenia netto na rękę, należy działać w inny sposób w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. Poniżej przedstawione zostały obliczenia, które pełnią rolę informacyjną i obrazują, co wchodzi w skład kwoty zapisanej na umowie, pokazując na konkretnym przykładzie 3000 brutto ile to netto. W razie wszelkich wątpliwości związanych z wynagrodzeniem, czy odprowadzanymi składkami, warto udać się do urzędu skarbowego.

Jakie są założenia obliczeń z kwoty brutto dla poszczególnych typów umów: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie?

Na każdej z umów obowiązują inne zasady, jeśli chodzi o opłacane składki. Co należy odliczyć od kwoty brutto w przypadku poszczególnych rodzajów umów?

Jak dokładnie obliczyć kwotę (netto z brutto) – umowa o pracę

Zawierana na podstawie przepisów kodeksu pracy umowa o pracę zapewnia pracownikowi ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca musi też zadbać o opłacenie ubezpieczenia społecznego. Podpisując umowę o pracę, zagwarantowaną mamy minimalną wysokość wynagrodzenia, a także pełny wymiar płatnego urlopu. Jak obliczyć netto z brutto w tym przypadku? Od kwoty 3 000 brutto należy odjąć następujące stawki:

  • Składkę emerytalną – 293 zł,
  • Składkę rentową – 45 zł,
  • Składkę chorobową – 74 zł,
  • Składkę zdrowotną – 233 zł,
  • Zaliczkę na podatek – 153 zł.

Kwota netto wyniesie więc 2203 zł.

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) – umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilno-prawną. Na podstawie umowy tego typu, zleceniodawca zobowiązuje się do opłacania składek ZUS. Jednak nie nie ponosi odpowiedzialności za składki, jeśli zleceniobiorca ubezpieczony jest z innego tytułu. W takim przypadku obowiązkowo opłacane będzie jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Wciąż obowiązuje także zaliczka na podatek. Odliczone składki mogą wyglądać tak:

  • Składka emerytalna – 293 zł,
  • Składka rentowa – 45 zł,
  • Składka zdrowotna – 240 zł,
  • Zaliczka na podatek 156 zł.

Wynagrodzenie pracownika z 3 000 zł brutto, w przypadku umowy zlecenia, obliczone z kalkulatorem wynagrodzeń, to 2267 zł netto.

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) – umowa o dzieło

Umowa o dzieło to najniższe koszty zatrudnienia. Nie obejmuje ubezpieczenia chorobowego. Pominięte są także ubezpieczenia społeczne, składka emerytalna i rentowa. Użycie kalkulatora pokazuje, że przy 3000 zł brutto na umowie o dzieło obowiązkowa będzie jedynie zaliczka na podatek, w wysokości 408 zł. Miesięczne zarobki w tym przypadku wyniosą 2 592 zł.

Umowa B2B – koszty i zarobki – 3 000 zł brutto – kalkulacja

Osoba z zarejestrowaną działalnością ma prawo rozliczać się z pracodawcą na umowie B2B. Jak wyglądają zalety umowy B2B oraz zarobki i koszty?

Umowa B2B – zalety

Umowa B2B, choć nie gwarantuje pracowniczych przywilejów, ma wiele korzyści. Niektóre z nich, to elastyczność, większe zarobki, prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, wybór sposobu opodatkowania, różnego rodzaju dofinansowania i ulgi.

Umowa B2B – koszty i zarobki

Ponieważ jedyne konieczne koszty, to opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 382 zł, oraz zaliczki na podatek – 181 zł (przy kwocie 3000 brutto).

Zarobek wyniesie w tym przypadku 2437 zł.

Przelicz swoją płacę brutto na kalkulatorze wynagrodzeń – zrób to szybko i w prosty sposób!

Osoby zatrudnione, same mogą obliczyć kwotę netto swojego wynagrodzenia, wykorzystując kalkulator wynagrodzeń do użytku prywatnego, dostępny online. To szybki i łatwy sposób na rozjaśnienie sobie kwestii netto brutto. Należy jednak pamiętać, że otrzymane wyniki pełnią jedynie funkcję informacyjną i nie mogą być stosowane do celów rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Może warto pomyśleć o nowej pracy?

Odpowiednie wynagrodzenie za wykonaną pracę jest niezmiernie ważne. Jeśli dany pracodawca nie należy do najbardziej hojnych, lub nie oferuje odpowiadającej nam formy zatrudnienia, warto zacząć rozglądać się za nowymi, lepszymi perspektywami, które przede wszystkim pozwolą czuć się bezpiecznie.