black leather wallet

5000 brutto, ile to netto?

Niezawodną sztuczką pracodawców, rekrutujących nowych pracowników, jest obiecanie wysokiego wynagrodzenia. Łatwo jest wpaść w pułapkę nie znając różnicy między kwotą netto a brutto. Ostatecznie, nikt nas nie oszukuje na końcu miesiąca, tylko uświadamia o naszym niedopatrzeniu.

By odpowiedzieć na pytanie: 5000 brutto, ile to netto? – należy dowiedzieć się o wszystkich świadczeniach, jakie są opłacane z pensji osoby zatrudnionej na umowę o pracę.

Ile otrzymam “na rękę” przy zarobkach 5000 brutto?

Zarabiając 5000 brutto, pracownik otrzyma w przybliżeniu 3 550,19 zł. netto. Na tę kwotę składają się zaliczki na podatek (313,00) i ubezpieczenia odliczone od kwoty brutto, wliczają się do nich:

  • Ubezpieczenie zdrowotne (388,31 zł)
  • Ubezpieczenie emerytalne (488,00 zł)
  • Ubezpieczenie rentowe (75,00 zł)
  • Ubezpieczenie chorobowe (122,50 zł)

Z kolei pracodawca, by móc wypłacić wynagrodzenie netto, będzie musiał ponieść dodatkowe koszty ubezpieczenia wypadkowego (83,50 zł), Funduszu Pracy i FGŚP (łącznie 127,50 zł). Całkowite koszty pracodawcy wyniosą 6 024,00 zł.

Jakie wynagrodzenie przy umowie o dzieło i zlecenie? (5000 brutto)

Do pracodawcy zatrudniającego pracowników na podstawie umowy o dzieło należy opłacenie wyłącznie kwoty brutto, a do zatrudnionego – zaliczki na podatek, wynoszącej w przybliżeniu 680,00 zł. To ostatecznie daje sumę wynoszącą 4 320,00 zł.

W przypadku umowy zlecenie, pracownik zobligowany jest opłacić ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne oraz zaliczkę PIT, pozostając z wynagrodzeniem netto wynoszącym 3 777,00 zł.

Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których odliczanie składek oraz ubezpieczeń wygląda nieco inaczej. Wpływ na to mogą mieć następujące okoliczności:

  • Kiedy zatrudniamy osobę do 26 roku życia o statucie studenta
  • Kiedy osoba zatrudniona nie posiada podpisanych innych umów
  • Kiedy osoba zatrudniona w innej instytucji zarabia mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie

Brutto a netto, jak obliczyć różnicę?

Kalkulatory internetowe podają liczby przybliżone, a więc nie powinno się w pełni polegać na takich wyliczeniach. Stopnie procentowe są niezmienne, a więc wynagrodzenie netto można w łatwy sposób obliczyć na własną rękę.

Zakładając, że jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a nasze wynagrodzenie brutto wynosi 5000 zł, powinniśmy odliczyć: 9,75% od ubezpieczenia emerytalnego; 1,5% rentowego; 2,45% chorobowego; 9% zdrowotnego; 6,25% zaliczki PIT.