gray pen beside coins on Indian rupee banknotes

Chwilówki online bez BIK i KRD – gdy masz problem z długami

Zaciągniecie zobowiązania kredytowego zazwyczaj ma na celu poprawienie komfortu naszego życia poprzez zakup nowych sprzętów do domu, spełnienie marzeń o podróży, zwiększenie środków na comiesięczne wydatki czy konsolidację innych zadłużeń. Zdarza się jednak tak, że nie uda nam się wywiązać z postanowień umowy, a każde opóźnienie w spłacie zostanie odnotowane w bazach dłużników. Trafiłeś do nich jako nierzetelny kredytobiorca? Opcją dla Ciebie będą pożyczki dla zadłużonych online, a konkretniej pożyczki bez sprawdzania w BIK, KRD i innych bazach.

Pożyczki z wpisami w KRD, ERiF, BIK, BIG

Jako nierzetelny kredytobiorca możesz trafić do różnych baz prowadzących rejestry dłużników. W Polsce, najczęściej weryfikowanymi na etapie ubiegania się o pożyczki są bazy:

  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej,
  • ERiF – Rejestr Dłużników Biura Informacji Gospodarczej,
  • KRD – Krajowy Rejestr Dłużników,
  • BIG – Biuro Informacji Gospodarczej.

Oprócz tych najpopularniejszych funkcjonują też inne, np. KIDT (Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych) czy KRDN (Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych). Swoją bazę prowadzi też ZBP (Związek Banków Polskich).

Fakt, że w ogóle masz jakikolwiek, nawet regularnie spłacany kredyt, również jest odnotowywany w większości z tych baz. I o ile nie wystąpiły opóźnienia w spłacie rat, to na tej podstawie budujesz mocną pozycję i zyskujesz dobry scoring.

Niestety, jakiekolwiek nieterminowe płatności czy całkowite zaniechanie spłat pożyczek z przeszłości są tu uwzględniane i przekreślają Twoją szansę na kredyt w tradycyjnym banku. Uwaga! Informacja o problemach z regulowaniem czynszu, opłat za media czy inne koszty administracyjne także może się tutaj pojawić. Jaką masz opcję? Ubiegać się o pożyczkę dla zadłużonych ze złą historią bez przedpłaty.

Chwilówki bez baz i zdolności kredytowej – jak działają?

Pożyczki online bez BIK z największą przyznawalnością to zdecydowanie chwilówki. Jednak trzeba mieć na uwadze, że nawet jeśli nie jest to dla nich priorytetem, to i tak mogą chcieć poznać Twoją kredytową przeszłość i wysłać zapytanie do jednej z baz, zazwyczaj BIK.  Duża ilość zapytań w krótkim czasie , nie jest dobrym pomysłem. Może to być kolejnym czynnikiem decydującym o odrzuceniu wniosku.

Zanim złożysz wniosek o gwarantowaną pożyczkę dla zadłużonych, dowiedz się, czy wybrana firma weryfikuje rejestry dłużników. Informacje znajdziesz w rankingach (sprawdzaj wyłącznie te najbardziej aktualne), ale też bezpośrednio na stronie internetowej pożyczkodawcy lub w innym miejscu z ofertą.

Z uwagi na to, jak elastyczną i mało wymagającą jest chwilówka online bez baz, mogą ubiegać się o nią nie tylko osoby widniejące jako dłużnicy w BIK, BIG czy innych bazach, ale też mający zajęcie komornicze na rachunku czy tacy, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji przelew na konto będzie prawdopodobnie skutkował blokadą całości lub części środków na poczet spłaty zadłużenia.