person holding 1 us dollar bill

Empatia 500+ na pierwsze dziecko – jak złożyć wniosek przez Internet?

O świadczenie wychowawcze 500+ może ubiegać się każdy rodzic lub opiekun prawny dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Co ważne, jednorazowe złożenie wniosku nie wystarczy – kiedy zbliża się nowy okres rozliczeniowy, wniosek należy ponowić, aby utrzymać ciągłość w wypłatach świadczenia. Jak wnioskować o 500+ na pierwsze dziecko? Najłatwiej i najszybciej można zrobić to przez internet, w tym przez portal Empatia.

Jak działa portal Empatia?

Portal Empatia, a w zasadzie [email protected] według oryginalnej pisowni, to strona internetowa o charakterze informacyjno-usługowym, służąca do komunikacji pomiędzy administracją państwa a obywatelem. Można na niej złożyć internetowe wnioski między innymi o różnego rodzaju świadczenia rodzinne, takie jak 500+ albo Dobry Start.

Żeby móc złożyć wniosek przez portal Empatia 500+ na pierwsze dziecko należy zarejestrować konto na stronie. Można to zrobić na trzy sposoby, mianowicie za pomocą podpisu elektronicznego, Profilu Zaufanego, bądź bankowości internetowej. Utworzenie Profilu Zaufanego jest całkowicie darmowe, a niezbędne dane do weryfikacji tożsamości osoby chcącej złożyć wniosek o świadczenia udostępniane są przez większość popularnych w Polsce banków, takich jak między innymi PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, albo mBank.

Jak złożyć wniosek o 500+ na pierwsze dziecko?

Żeby przejść do wypełnienia wniosku o 500+ na pierwsze dziecko, po zalogowaniu się na portalu Empatia należy przejść do zakładki Świadczenia wychowawcze, a następnie wybrać Program rodzinny 500+. Już na początku ważny jest wybór właściwego urzędu, odpowiadającemu stałemu miejscu zamieszkania. W wyszukiwarkę należy wpisać odpowiednią nazwę miejscowości, a następnie wybrać z listy właściwą sobie placówkę.

Wśród informacji niezbędnych we wniosku o 500+ na pierwsze dziecko znajdują się między innymi: okres, za jaki ubiega się o świadczenie, dane osobowe rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, dane kontaktowe, dane dziecka oraz numer rachunku bankowego, na które mają być wypłacane środki finansowe. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe należy wypełnić, a następnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych przed ostatecznym wysłaniem wniosku do urzędu.

Jako potwierdzenie, że dokument wpłynął do właściwego organu i wkrótce zostanie przez niego rozpatrzony, w formie wiadomości e-mail przesłane zostanie Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony, urząd niezwłocznie poinformuje o tym fakcie opiekuna dziecka, na które przyznane zostanie świadczenie rodzinne.