jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową

Jak Karta Kredytowa Wpływa na Zdolność Kredytową: Analiza Trendów w Finansach w Polsce

Wzrost popularności kart kredytowych w Polsce na przestrzeni lat

W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować znaczący wzrost popularności kart kredytowych. Według danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec września 2023 roku liczba wydanych kart kredytowych sięgnęła niemal 5 milionów, co oznacza wzrost o 24 tysiące w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie, w portfelach Polaków znajdowało się łącznie 45 milionów kart płatniczych, z czego karty kredytowe stanowiły 12%. Wartość kredytów na kartach kredytowych wyniosła aż 14,4 miliarda złotych, co jest znacząco większą kwotą w porównaniu do poprzedniego kwartału. Popularność kart kredytowych można przypisać ich wygodzie oraz atrakcyjnym funkcjom, takim jak okres bezodsetkowy, który może wynosić od 20 do nawet 56 dni w zależności od banku.

Jak dokładnie karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową finanse w Polsce? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw wyjaśnić, czym są karta kredytowa oraz zdolność kredytowa. Karta kredytowa to narzędzie płatnicze, które pozwala na korzystanie z przyznanego przez bank limitu kredytowego. Może być wykorzystywana do różnorodnych transakcji, takich jak płatności online czy wypłaty gotówki z bankomatu, choć te ostatnie często obarczone są dodatkowymi kosztami oraz brakiem okresu bezodsetkowego. Aby móc korzystać z karty kredytowej, bank najpierw ocenia zdolność kredytową wnioskodawcy, co jest standardową procedurą opartą na przepisach Ustawy Prawo bankowe.

Zdolność kredytowa to ocena banku dotycząca możliwości spłaty zadłużenia przez klienta. W jej ocenie brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak wysokość dochodów netto, forma zatrudnienia, stabilność dochodów, aktualne zobowiązania finansowe, historia kredytowa oraz koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Banki korzystają z raportów Biura Informacji Kredytowej (BIK), które zawierają dane o wszystkich produktach kredytowych klienta, w tym o kartach kredytowych. Zgodnie z informacjami BIK, częste maksymalne wykorzystanie limitów na karcie kredytowej może negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy, obniżając jego scoring.

Znaczenie karty kredytowej dla zdolności kredytowej wnioskodawcy jest szczególnie widoczne podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, gdzie analiza zdolności kredytowej jest bardzo szczegółowa. Banki przyjmują założenie, że posiadanie karty kredytowej z nieużywanym limitem stanowi potencjalne zobowiązanie, które może być w każdej chwili aktywowane. Dlatego nawet nieużywana karta kredytowa może wpłynąć na finalną ocenę punktową wnioskodawcy. Przed złożeniem wniosku o kredyt, warto zatem rozważyć zamknięcie karty kredytowej, co może wymagać wcześniejszego przygotowania ze względu na 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy karty.

Podsumowując, karta kredytowa może zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie wpływać na zdolność kredytową. Rozsądne i umiarkowane korzystanie z limitów oraz terminowa spłata zadłużenia mogą pozytywnie wpłynąć na scoring w BIK, podczas gdy częste maksymalne wykorzystanie limitu oraz posiadanie nieużywanego limitu mogą obniżyć zdolność kredytową, zwłaszcza przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. W takich sytuacjach warto skonsultować się z ekspertem kredytowym, który pomoże optymalizować korzystanie z kart kredytowych w kontekście zdolności kredytowej.

Ilość kart kredytowych w portfelach Polaków według ostatnich badań

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski, w Polsce dynamicznie rośnie liczba kart kredytowych. Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku Polacy mieli w swoich portfelach niemal 5 milionów kart kredytowych. Stanowi to wzrost o 24 tysiące w porównaniu do poprzedniego kwartału. Równocześnie suma wszystkich wydanych kart płatniczych wyniosła 45 milionów, co pokazuje, że karty kredytowe stanowią około 11% wszystkich kart płatniczych w Polsce.

Posiadanie karty kredytowej w Polsce wiąże się z pewnymi konsekwencjami finansowymi oraz wpływa na zdolność kredytową wnioskodawcy. Zgodnie z definicją, zdolność kredytowa to maksymalna kwota, jaką bank jest w stanie pożyczyć klientowi, biorąc pod uwagę jego dochody, zobowiązania finansowe oraz historię kredytową. W przypadku kart kredytowych, każdy przyznany limit kredytowy jest traktowany przez banki jako potencjalne obciążenie finansowe, co może wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej.

Aby zrozumieć, jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową finanse w Polsce, warto przyjrzeć się kilku kluczowym aspektom:

 • Limit na karcie: Każda karta kredytowa posiada określony limit, który bank przyznaje wnioskodawcy na podstawie jego zdolności kredytowej. Ten limit jest uwzględniany przy ocenie zdolności kredytowej podczas wnioskowania o inny rodzaj kredytu, na przykład kredyt hipoteczny lub gotówkowy.
 • Wykorzystanie limitu: Regularne korzystanie z limitu kredytowego, zwłaszcza do jego pełnej wysokości, może negatywnie wpłynąć na ocenę punktową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Wysokie obciążenie kredytowe z karty może być postrzegane jako większe ryzyko dla banków.
 • Bezodsetkowy okres spłaty: Karty kredytowe zazwyczaj oferują bezodsetkowy okres spłaty (do 56 dni), który umożliwia regulowanie zobowiązań bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem terminowej spłaty zadłużenia. Brak spłaty w tym okresie powoduje naliczanie odsetek, co dodatkowo obciąża zdolność kredytową.
 • Ocena punktowa: Banki, przy przyznawaniu kredytów, biorą pod uwagę ocenę punktową wnioskodawcy. Nawet posiadanie niewykorzystanej karty kredytowej może obniżyć zdolność kredytową, ponieważ stanowi potencjalne zobowiązanie finansowe.

Eksperci radzą, aby przed zaciągnięciem dużego kredytu, takiego jak kredyt hipoteczny, dokładnie przeanalizować swoje zobowiązania, w tym również limity na posiadanych kartach kredytowych. Warto także rozważyć zamknięcie nieużywanych kart kredytowych, co może poprawić zdolność kredytową. Należy jednak pamiętać, że proces rezygnacji z karty wiąże się zazwyczaj z 30-dniowym okresem wypowiedzenia umowy.

Podsumowując, choć karty kredytowe stanowią wygodne narzędzie płatnicze, ich posiadanie wymaga odpowiedzialnego zarządzania oraz świadomości wpływu na zdolność kredytową. Wzrost liczby kart kredytowych w Polsce wskazuje na rosnącą popularność tego produktu finansowego, jednak wnioskodawcy kredytowi powinni zdawać sobie sprawę z wszystkich aspektów związanych z ich użytkowaniem.

Zasady działania i specyfikacja techniczna kart kredytowych

Karta kredytowa, jako popularne narzędzie płatnicze, jest szeroko stosowana w Polsce zarówno do płatności online, jak i w tradycyjnych transakcjach. Jej zasada działania opiera się na udostępnieniu przez bank określonego limitu kredytowego, z którego użytkownik karty może korzystać podczas zakupów czy wypłacania gotówki w bankomacie. Aby zrozumieć, jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową finanse w Polsce, warto przyjrzeć się kilku kluczowym aspektom.

Kiedy bank przyznaje kartę kredytową, analizuje zdolność kredytową wnioskodawcy, sprawdzając różne czynniki, takie jak wysokość dochodów, zobowiązania finansowe oraz historię kredytową zgromadzoną w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Na tej podstawie bank ustala limit na karcie, który może wynosić od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Należy pamiętać, że maksymalne wykorzystanie limitu na karcie kredytowej może znacząco obniżać zdolność kredytową. Zazwyczaj banki przyjmują, że każde 5000 zł limitu na karcie obniża miesięczną zdolność kredytową o około 100-200 zł. Jest to istotne szczególnie w kontekście wnioskowania o większe kredyty, takie jak kredyt hipoteczny.

Każda karta kredytowa ma okres rozliczeniowy, zazwyczaj wynoszący ok. 30 dni, po którym następuje bezodsetkowy okres spłaty, trwający najczęściej od 20 do 26 dni. Jeśli użytkownik spłaci całe zadłużenie w tym okresie, nie zostaną mu naliczone odsetki. W przeciwnym razie, zostaną one naliczone od całej kwoty zadłużenia, co może skutkować dodatkowymi kosztami.

Specyfikacja techniczna kart kredytowych obejmuje możliwość dokonywania transakcji w różnych walutach oraz korzystania z programów lojalnościowych, oferujących różne nagrody za dokonywane zakupy. Karty te są zabezpieczone poprzez mechanizmy takie jak chip EMV oraz technologia zbliżeniowa, co zapewnia bezpieczeństwo transakcji.

Podsumowując, posiadanie karty kredytowej wpływa na obliczanie zdolności kredytowej i może obniżać zdolność kredytową, zwłaszcza przy wysokim limicie kredytowym. Dlatego przed decyzją o jej uzyskaniu czy rezygnacji warto rozważyć swoją sytuację finansową i skonsultować się z ekspertem kredytowym w celu optymalizacji potencjału kredytowego.

Okres bezodsetkowy w kartach kredytowych: jak to działa i dlaczego jest ważny

Korzystanie z kart kredytowych staje się coraz popularniejsze, a jednym z ich kluczowych elementów jest okres bezodsetkowy. Jak to działa i dlaczego jest ważny? Okres bezodsetkowy to czas, w którym nie są naliczane odsetki od transakcji dokonanych kartą kredytową, jeśli zadłużenie zostanie spłacone na koniec okresu rozliczeniowego. W praktyce wynosi on zwykle od 50 do 60 dni i składa się z dwóch części: okresu rozliczeniowego, który trwa np. 30 dni, oraz okresu na spłatę zadłużenia, który wynosi kolejne 20-30 dni.

Podczas tego czasu, jeśli dokonasz zakupów kartą, nie zapłacisz odsetek, pod warunkiem, że spłacisz całe zadłużenie do końca okresu bezodsetkowego. Jest to niezwykle atrakcyjne dla osób, które regularnie używają kart kredytowych do codziennych transakcji. Pozwala to na wykorzystanie kredytu bankowego bez ponoszenia dodatkowych kosztów, co korzystnie wpływa na osobiste finanse.

Dlaczego to jest ważne? Okres bezodsetkowy umożliwia korzystanie z dodatkowych środków bez kosztów, pod warunkiem, że zobowiązanie zostanie spłacone na czas. Dzięki temu można efektywnie zarządzać domowym budżetem i unikać zadłużenia. Jednak to, jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową, jest również istotne. Na przykład, jeśli terminowo spłacasz zadłużenie w okresie bezodsetkowym, wpływa to pozytywnie na Twoją historię kredytową i ocenę scoringową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Przy odpowiedzialnym korzystaniu z karty kredytowej, wzrasta Twoja wiarygodność jako kredytobiorcy, co może ułatwić uzyskanie większych kredytów, takich jak kredyt hipoteczny czy gotówkowy.

Należy jednak pamiętać, że niewłaściwe korzystanie z limitu na karcie, niewywiązanie się z terminowej spłaty czy przekroczenie okresu bezodsetkowego prowadzi do naliczenia odsetek, co może obniżyć zdolność kredytową i wpłynąć negatywnie na scoring kredytowy. W skrajnych przypadkach, przy dłuższym zadłużeniu, istnieje ryzyko wpisania do raportu BIK, co znacznie utrudnia zaciąganie przyszłych zobowiązań finansowych.

Podsumowując, okres bezodsetkowy w kartach kredytowych to narzędzie, które przy właściwym wykorzystaniu może pomóc w zarządzaniu finansami osobistymi, jednocześnie wpływając pozytywnie na Twoją historię kredytową i zdolność kredytową. Warto zatem zawsze pamiętać o terminowej spłacie zadłużenia, aby maksymalnie korzystać z zalet tego mechanizmu.

Ocena zdolności kredytowej przez bank: jakie czynniki są brane pod uwagę

Ocena zdolności kredytowej przez bank to kluczowy proces weryfikacji finansowej wnioskodawcy, który determinuje możliwość przyznania kredytu, takiego jak kredyt hipoteczny lub gotówkowy. W tym procesie banki biorą pod uwagę szereg czynników. Dochód netto wnioskodawcy jest jednym z najważniejszych – wysokość regularnych przychodów wpływa na ocenę zdolności spłaty przyszłych zobowiązań. Dodatkowo istotne są forma zatrudnienia oraz stabilność dochodów, co często podkreślają eksperci kredytowi.

Jednym z kluczowych elementów analizy jest historia kredytowa, która oparta jest na danych z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Raport BIK zawiera informacje o wszelkich aktualnych kredytach i pożyczkach, a także o terminowości ich spłaty. Banki analizują historię transakcji kredytowych i scoring (ocenę punktową), aby określić wiarygodność kredytową klienta.

Aktualne zobowiązania finansowe również wpływają na zdolność kredytową – banki uwzględniają wszystkie stałe koszty, takie jak raty za inne kredyty, alimenty, leasingi itd. Każdy z tych elementów wpływa na obliczanie zdolności kredytowej, często przy pomocy kalkulatora zdolności kredytowej, który wiele banków udostępnia online.

Przy obliczaniu zdolności kredytowej ważne jest także ustalenie limitu na karcie kredytowej. Jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową finanse w Polsce? Karta kredytowa jest zobowiązaniem finansowym, które może obniżać zdolność kredytową. Nawet jeśli nie jest intensywnie używana, bank bierze pod uwagę możliwe zadłużenie wynikające z limitu na karcie. To dlatego wysokość przyznanego limitu jest istotna; banki często zakładają, że klient może maksymalnie wykorzystać ten limit.

Na rynku polskim, banki również uwzględniają specyficzne przepisy prawne, takie jak Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, która reguluje obowiązki banków w zakresie weryfikacji zdolności kredytowej klientów. Jednym z narzędzi, dzięki którym weryfikacja ta staje się bardziej kompleksowa, są raporty kredytowe oraz scoring BIK.

Podsumowując, banki analizują różnorodne czynniki, aby ocenić ryzyko kredytowe. Kluczowe są tu nie tylko dochody i stałość zatrudnienia, ale także historia kredytowa, obecne zobowiązania, a nawet posiadane karty kredytowe. Dlatego warto regularnie sprawdzać swoją ocenę punktową i dokładać starań, aby utrzymać pozytywną historię kredytową.

Wpływ posiadania karty kredytowej na zdolność kredytową w Polsce

Posiadanie karty kredytowej może mieć znaczący wpływ na zdolność kredytową w Polsce, co jest istotne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych kredytobiorców. Zrozumienie, jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową, jest kluczowe dla osób planujących zaciągnąć kredyt hipoteczny lub inny rodzaj kredytu.

Karta kredytowa a zdolność kredytowa

Karta kredytowa nie tylko umożliwia elastyczne zarządzanie finansami, ale także wpływa na zdolność kredytową wnioskodawcy. Sama obecność karty kredytowej jest już widoczna w raportach Biura Informacji Kredytowej (BIK) i może obniżać ocenę punktową (scoring), nawet jeśli limit na karcie kredytowej nie jest w pełni wykorzystany. Banki traktują przyznany limit kredytowy jako potencjalne zobowiązanie finansowe, co redukuje dostępną zdolność kredytową podczas oceny wniosku kredytowego.

Skoring i historia kredytowa

Proces przyznawania karty kredytowej obejmuje weryfikację zdolności kredytowej klienta, co samo w sobie generuje dane wpisujące się do historii kredytowej. Regularne i terminowe spłacanie zadłużeń na karcie kredytowej może pozytywnie wpływać na historię kredytową, a co za tym idzie – także na ogólny scoring w BIK. Jednakże, jeżeli klient zbliży się do maksymalnego wykorzystania limitu kredytowego, jego scoring może ulec znacznemu obniżeniu, co czyni go bardziej ryzykownym kredytobiorcą w oczach banku.

Obciążenie finansowe a zdolność kredytowa

Podczas obliczania zdolności kredytowej, banki biorą pod uwagę wszystkie istniejące zobowiązania finansowe, w tym limity na kartach kredytowych. Oceniając zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, banki często przyjmują, że miesięczne zobowiązania z tytułu karty kredytowej wynoszą od 2,5% do 5% przyznanego limitu. Przykładowo, jeśli klient posiada kartę kredytową z limitem 20 000 PLN, miesięczne zobowiązania z tego tytułu mogą być szacowane na 500 do 1 000 PLN, co może znacząco obniżyć zdolność kredytową.

Optymalizacja zdolności kredytowej

Osoby planujące wnioskować o wysoki kredyt, takie jak kredyt hipoteczny, mogą rozważyć rezygnację z karty kredytowej w celu poprawienia swojej zdolności kredytowej. Proces ten nie jest skomplikowany, ale należy pamiętać o okresie wypowiedzenia, który zazwyczaj wynosi 30 dni. Ponadto, zamknięcie karty kredytowej z niewykorzystanym limitem może wpłynąć pozytywnie na raport scoringowy, zmniejszając obciążenie finansowe w oczach banku.

Aby precyzyjnie ocenić swój status kredytowy, warto skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej dostępnego online i skonsultować wyniki z ekspertem kredytowym, który zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązania. Regularne konsultacje z takim specjalistą mogą pomóc w optymalizacji zdolności kredytowej, unikając jednocześnie potencjalnych pułapek związanych z posiadaniem karty kredytowej.

Korzyści i ryzyka związane z korzystaniem z karty kredytowej według ekspertów

Karta kredytowa to popularne narzędzie płatnicze, które może przynieść zarówno korzyści, jak i ryzyka. Według ekspertów finansowych, jednym z najważniejszych aspektów korzystania z karty kredytowej jest jej wpływ na zdolność kredytową. W Polsce, zdolność kredytowa jest kluczową miarą używaną przez banki do oceny ryzyka kredytowego związanego z potencjalnymi kredytobiorcami, zarówno w przypadku kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych.

Korzyści:

 • Bezodsetkowy okres spłaty: Karty kredytowe oferują okres bezodsetkowy, który zwykle wynosi od 20 do 56 dni. Jeśli spłacisz zobowiązanie w tym okresie, nie poniesiesz żadnych odsetek.
 • Budowa historii kredytowej: Regularne i terminowe spłaty zadłużenia na karcie kredytowej mogą pozytywnie wpłynąć na Twoją historię kredytową, co w dłuższej perspektywie może zwiększyć Twoją ocenę punktową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).
 • Elastyczność finansowa: Karty kredytowe oferują elastyczność w zarządzaniu bieżącymi wydatkami, umożliwiając wykonywanie transakcji nawet wtedy, gdy brak gotówki.

Ryzyka:

 • Ryzyko nadmiernego zadłużenia: Korzystanie z limitu na karcie kredytowej może prowadzić do nadmiernego zadłużenia, szczególnie jeśli nie spłacasz pełnej kwoty w terminie. Może to skutkować wysokimi odsetkami, sięgającymi nawet 20% rocznie.
 • Negatywny wpływ na zdolność kredytową: Posiadanie wysokiego limitu, który jest regularnie wykorzystywany w dużym stopniu, może obniżyć zdolność kredytową. Banki oceniane obciążenia finansowe mogą uznać za ryzykowne, co wpływa na ocenę scoringową.
 • Koszty związane z kartą: Niektóre karty kredytowe wiążą się z dodatkowymi opłatami, takimi jak roczna opłata za utrzymanie karty, opłaty za transakcje zagraniczne czy wypłaty gotówki z bankomatu.

Jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową? W Polsce, banki dokładnie analizują historię kredytową i aktualne zobowiązania finansowe wnioskodawców. Przy obliczaniu zdolności kredytowej brane są pod uwagę limity kredytowe na kartach. Na przykład, jeśli posiadasz kartę kredytową z limitem 10 000 zł i regularnie korzystasz ze wszystkich dostępnych środków, może to obniżyć Twoją zdolność kredytową. Banki często zakładają, że wykorzystujesz około 5% limitu jako stałe miesięczne zobowiązanie. Według danych Biura Informacji Kredytowej, zbyt częste maksymalne wykorzystywanie limitu na karcie może być postrzegane jako wskaźnik ryzyka kredytowego.

Wskazówki ekspertów:

 • Rozważne korzystanie z limitu: Staraj się nie wykorzystywać pełnego limitu kredytowego dostępnego na karcie. Utrzymanie zadłużenia na niskim poziomie może pozytywnie wpłynąć na Twoją scoringową ocenę punktową.
 • Regularna spłata zadłużenia: Spłacaj swoje zadłużenie w pełni i terminowo, aby uniknąć naliczania odsetek i zwiększać swoją pozytywną historię kredytową.
 • Monitorowanie raportu BIK: Regularnie sprawdzaj swoje raporty kredytowe, aby upewnić się, że wszystkie informacje są dokładne i aktualne.

Korzystanie z kart kredytowych może być korzystne, o ile robisz to z rozwagą. Kluczowe jest zrozumienie, jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową w kontekście finansów w Polsce, aby uniknąć potencjalnych pułapek i maksymalizować korzyści płynące z tego narzędzia płatniczego.

Mity na temat kart kredytowych: co warto wiedzieć, a co jest stereotypem

Jednym z największych mitów dotyczących kart kredytowych jest przekonanie, że ich posiadanie automatycznie obniża zdolność kredytową. Rzeczywistość jest nieco bardziej złożona i warunkowa. Faktem jest, że sposób, w jaki korzystamy z karty kredytowej, ma ogromny wpływ na naszą zdolność kredytową, co jest aspektem, który nie zawsze jest w pełni zrozumiały. Przede wszystkim, utrzymywanie wysokiego salda na karcie kredytowej może faktycznie obniżyć zdolność kredytową. Według danych Biura Informacji Kredytowej, nadmierne korzystanie z limitu na karcie jest traktowane jako ryzyko kredytowe, co bezpośrednio wpływa na scoring kredytowy. W praktyce oznacza to, że regularne wykorzystywanie dużego procentu dostępnego limitu może obniżyć ocenę punktową w BIK nawet o kilkanaście punktów. Z drugiej strony, umiarkowane i odpowiedzialne korzystanie z karty może poprawić naszą historię kredytową, co z kolei może zwiększyć zdolność kredytową. Kluczowe jest więc monitorowanie swojego zadłużenia i jego terminowa spłata. Warto również pamiętać, że sam fakt posiadania karty kredytowej nie jest negatywnym czynnikiem; to sposób jej użycia determinuje wpływ na naszą zdolność kredytową. Dobrze jest też znać swoje prawa i wymagania prawne w tym zakresie, takie jak przepisy Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, które definiują zobowiązania finansowe i mechanizmy obliczania zdolności kredytowej. Konsultacja z ekspertem kredytowym może być korzystna, aby zrozumieć, jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową finanse w Polsce i jakie kroki podjąć, aby tego wpływu świadomie zarządzać.

Roczna liczba wydanych kart kredytowych w Polsce

Rok Liczba wydanych kart kredytowych Wzrost rok do roku
2010 2,5 mln
2011 2,7 mln 8%
2012 2,9 mln 7%
2013 3,1 mln 6%
2014 3,4 mln 10%
2015 3,7 mln 9%
2016 4,0 mln 8%
2017 4,2 mln 5%
2018 4,6 mln 10%
2019 4,9 mln 7%
2020 5,2 mln 6%
2021 5,5 mln 6%
2022 5,8 mln 5%