Jak wygląda podatek od umowy pożyczki? Wszystko co powinieneś wiedzieć

Jak wygląda podatek od umowy pożyczki? Wszystko co powinieneś wiedzieć

Jak wygląda podatek od umowy pożyczki? Wszystko co powinieneś wiedzieć

Podstawowe informacje o podatku od umowy pożyczki

Podatek od umowy pożyczki, zwany również podatkiem od czynności cywilnoprawnych, dotyczy sytuacji, gdy jedna osoba udziela drugiej osoby pożyczki. Podatek ten wynosi 2% wartości pożyczki i jest płacony przez pożyczkodawcę. Umowa pożyczki, na podstawie której zostaje pobrany podatek, musi zostać zawarta na piśmie. Istnieją jednak określone sytuacje, w których podatek od umowy pożyczki nie jest wymagany.

Podatki od umowy pożyczki a umowa cywilnoprawna

Podatek od umowy pożyczki jest pobierany, gdy umowa zostaje zawarta na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Dotyczy to zarówno umów pożyczki pieniężnej, jak i umów pożyczki innych rzeczy. Jeżeli jednak umowa pożyczki zostaje zawarta w formie umowy cywilnoprawnej, na przykład umowy darowizny, podatek ten nie jest wymagany.

Wyłączenia od podatku od umowy pożyczki

Istnieją pewne sytuacje, w których podatek od umowy pożyczki nie jest wymagany. Przede wszystkim, jeżeli wartość pożyczki nie przekracza 9 637 zł, to nie ma obowiązku odprowadzania podatku. Ponadto, jeżeli umowa pożyczki jest zawarta pomiędzy małżonkami lub w przypadku umów pożyczki między najbliższymi członkami rodziny (np. rodzeństwo, rodzice i dzieci), podatek ten nie jest pobierany. Wreszcie, jeżeli umowa pożyczki jest stosowana w działalności gospodarczej, podatek od umowy pożyczki również nie jest wymagany.

Obowiązki pożyczkodawcy w zakresie podatku od umowy pożyczki

Pożyczkodawca, czyli osoba udzielająca pożyczki, ma obowiązek poinformować właściwy organ podatkowy o zawarciu umowy pożyczki oraz odprowadzić podatek. W przypadku umowy pożyczki pieniężnej, pożyczkodawca musi złożyć odpowiedni formularz podatkowy i uiścić należność w wysokości 2% wartości pożyczki. Jeżeli jednak wartość pożyczki nie przekracza 9 637 zł, podatek nie jest wymagany.

Sankcje za niepłacenie podatku od umowy pożyczki

Nieuiszczenie podatku od umowy pożyczki lub jego niewłaściwe odprowadzenie naraża pożyczkodawcę na różne sankcje. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, grozi mu nałożenie kary pieniężnej lub kary grzywny. Jeżeli jednak pożyczkodawca nie zgłosił zawarcia umowy pożyczki organowi podatkowemu, to w przypadku kontrol obowiązują go wyższe sankcje, takie jak kara grzywny lub nawet kara pozbawienia wolności.

Podsumowanie

Podatek od umowy pożyczki, zwany również podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jest płacony przez pożyczkodawcę na podstawie umowy pożyczki zawartej na piśmie. Wynosi on 2% wartości pożyczki i jest obowiązkowy, chyba że zachodzi określone wyłączenie od tego podatku. Pożyczkodawca ma obowiązek zgłosić umowę pożyczki i właściwie uiścić podatek, w przeciwnym razie grożą mu sankcje, włączając w to kary pieniężne i kary grzywny.

FAQ

Jaki jest podatek od umowy pożyczki?

Podatek od umowy pożyczki wynosi 2% od wartości umowy.

Czy jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku od umowy pożyczki?

Tak, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, osoby zawierające umowę pożyczki są zobowiązane do zapłacenia podatku od tego rodzaju umów.

Jak obliczyć podatek od umowy pożyczki?

Podatek od umowy pożyczki oblicza się mnożąc wartość umowy przez 2%. Na przykład, jeśli wartość umowy wynosi 10 000 zł, podatek wyniesie 200 zł.

Czy podatek od umowy pożyczki należy zapłacić od razu?

Podatek od umowy pożyczki należy zapłacić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Czy podatek od umowy pożyczki jest stały?

Tak, podatek od umowy pożyczki wynosi zawsze 2% i nie ulega zmianom.

Czy umowa pożyczki między osobami prywatnymi także podlega opodatkowaniu?

Tak, umowa pożyczki między osobami prywatnymi także podlega opodatkowaniu. Zarówno umowy pożyczki między osobami prywatnymi, jak i firmami, podlegają podatkowi od umowy pożyczki.

Czy musimy poinformować urząd skarbowy o zawarciu umowy pożyczki?

Tak, osoby zawierające umowę pożyczki są zobowiązane do poinformowania urzędu skarbowego o zawarciu takiej umowy. Należy złożyć odpowiednie zgłoszenie na formularzu PIT-37.

Kiedy należy złożyć deklarację podatkową od umowy pożyczki?

Deklarację podatkową od umowy pożyczki należy złożyć do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Czy umowa pożyczki między członkami rodziny podlega opodatkowaniu?

Tak, umowa pożyczki między członkami rodziny także podlega opodatkowaniu. Zasady opodatkowania są takie same jak w przypadku umowy pożyczki między innymi osobami.

Czy podatek od umowy pożyczki można odliczyć od podatku dochodowego?

Nie, podatek od umowy pożyczki nie jest odliczalny od podatku dochodowego.