person wearing black coat close-up photography

Numer IBAN – co to jest i do czego służy?

Numer IBAN – co to jest i do czego służy?

Numer IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego), służy do szybkich i bezpiecznych płatności zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Unikalny dla każdego, numer IBAN  stanowi rodzaj zabezpieczenia, które sprawdza dane konta przed wysłaniem środków między międzynarodowymi bankami.

Co to jest numer IBAN?

Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) to kod używany podczas płatności międzynarodowych. W przypadku banku na terenie Polski składa się z 28 znaków.

Zawiera również kilka znaków, które pomagają systemowi zidentyfikować konkretny bank i kraj, do którego wysyłane są pieniądze.

Informacje te pomagają automatycznie przetwarzać przelewy międzynarodowe — to uproszczenie systemu przelewów transgranicznych. Dzięki użyciu numeru IBAN są one szybsze, łatwiejsze i tańsze.

Co oznacza skrót IBAN?

Nazwa numeru IBAN jest akronimem międzynarodowego numeru rachunku bankowego (ang. International Bank Account Number), mającego wspomóc obsługę płatności. Usprawnienie to zostało wprowadzone w latach 90. przez Europejski Komitet Standardów Bankowych.

Twój numer IBAN nie zastępuje kodu sortowania ani twojego zwykłego numeru konta (NRB — polski standard numeracji rachunków bankowych, zawsze składający się z 26 cyfr.

International Bank Account Number, to dodatkowy numer z dodatkowymi informacjami, które pomagają bankom zagranicznym zidentyfikować twoje konto podczas przetwarzania płatności.

Z czego składa się IBAN?

Numer IBAN składa się ze znaków alfanumerycznych. Format IBAN jest różny dla każdego kraju, ponieważ ilość znaków może się różnić. Np. Norwegia używa 15 znaków, a Liechtenstein 21. Maksymalna liczba, której może użyć dany kraj, to 34 znaki.

Numer IBAN  zawiera:

 • kod kraju,
 • sumę kontrolną całego ciągu cyfr,
 • numer identyfikacyjny danego banku,
 • numer konta konkretnego klienta.

Polskie numery rachunków bankowych zapisywane są w zgodzie ze standardem IBAN. Numer rachunku bankowego się nie zmienia więc, zostaje do niego jedynie dopisany kod PL na samym początku.

Do czego potrzebny jest numer IBAN?

System IBAN został zaprojektowany, aby uprościć przelewy zagraniczne, ale w niektórych krajach międzynarodowy numer rachunku bankowego używany jest również do przelewów w obrębie danego kraju.

Numer rachunku bankowego IBAN zawieraj informacje o konkretnym banku, w którym założone jest dane konto, kraju, w którym ten bank się znajduje, oraz inne szczegóły dotyczące konta.

Zmniejsza liczbę błędów transakcji, odrzuconych płatności i opóźnień w przelewach. Numery IBAN mogą być używane tylko do wysyłania lub odbierania środków.

IBAN a Numer Rachunku Bankowego (NRB) – co warto wiedzieć?

Numery rachunków bankowych w Polsce są zgodne z wytycznymi, jakie podaje standard IBAN. To właśnie dzięki temu, tak łatwe jest jego określenie dla polskiego numeru konta.

W przypadku przelewu do posiadacza zagranicznego konta nie ma potrzeby zmiany NRB.  Trzeba jedynie dodania odpowiedniego kodu kraju.

Jak znajdę numer IBAN mojego rachunku?

Możliwe jest samodzielne ustalenie numeru IBAN, ponieważ wszystkie one mają tą samą podstawową strukturę. IBAN musi być poprawny, ponieważ jeśli użyjesz złego numeru, twoja płatność nie dojdzie do skutku.

Jak ustalić właściwy twojemu rachunkowi bankowemu numer w formacie IBAN? Ponieważ w przypadku Polski, numer IBAN składa się z numeru konta oraz kodu kraju, jest to bardzo łatwe. Wystarczy spojrzeć na numer rachunku, a następnie dodać na jego początku kod kraju. W przypadku Polski w standardzie IBAN będzie to PL.

W Polsce, ponieważ kod kraju to dwa znaki, a numer konta ma ich 26, ilość znaków w numerze IBAN zawsze wyniesie 28.

Gdzie znaleźć numer IBAN?

Numer IBAN znaleźć można na umowie podpisanej w momencie, gdy otwarty został rachunek bankowy, a także w bankowości online. Podany jest na stronie internetowej, po zalogowaniu się do twojego banku oraz w aplikacji mobilnej banku (zazwyczaj widoczny tuż po zalogowaniu się do aplikacji).

Jeśli nie możesz znaleźć swojego numeru IBAN, powinieneś być w stanie wygenerować go online za pośrednictwem usługi bankowości internetowej swojego banku lub za pomocą kalkulatora IBAN.

Numer IBAN w poszczególnych bankach

Zasada konstrukcji numeru IBAN jest taka sama dla wszystkich banków w Polsce. Patrząc na odpowiednią część numeru, stwierdzić można, który bank powiązany jest z danym numerem konta.

Jak zostało wspomniane, długość numeru dla polskich numeracji kont bankowych, to 28 znaków (włączając w to oznaczenie kraju). Aby określić bank właściciela numeru rachunku, wystarczy spojrzeć na cyfry od pozycji 3 do 6, nie wliczając w to kodu kraju — PL. Określają one identyfikator instytucji bankowej.

Oto lista niektórych identyfikatorów.

 • 1010 — Narodowy Bank Polski,
 • 1020 — PKO BP,
 • 1030 — Citi Handlowy,
 • 1050 — ING Bank Śląski,
 • 1130 — BGK,
 • 1140 — mBank,
 • 1160 — Bank Millennium,
 • 1240 — Pekao SA,
 • 1320 — Bank Pocztowy,
 • 1540 — BOŚ Bank,
 • 1610 — SGB – Bank,
 • 1680 — Plus Bank,
 • 1870 — Nest Bank,
 • 1930 — Bank Polskiej Spółdzielczości,
 • 1940 — Credit Agricole,
 • 2030 — BNP Paribas,
 • 2120 — Santander Bank,
 • 2480 — Getin Noble Bank,
 • 2490 — Alior Bank.

Numer IBAN w innych krajach

Każdy kraj posiada inny kod. Aby przelew do zagranicznego konta zakończył się sukcesem, należy użyć odpowiedniego kodu. Wymaga to zamiany kodu kraju, w zależności od tego, gdzie otwarty jest twój rachunek.

Oto lista niektórych kodów:

 • Austria — AT,
 • Bułgaria — BG,
 • Czechy — CZ,
 • Francja — FR,
 • Grecja — GR,
 • Hiszpania — ES,
 • Islandia — IS,
 • Litwa — LT,
 • Niemcy — DE,
 • Ukraina — UA,
 • Wielka Brytania — GB.

Czy można zweryfikować poprawność numeru IBAN?

Brak pomyłek przy podawaniu numeru IBAN jest bardzo ważny. Jeśli zostanie on wpisany z błędami, przelew zagraniczny nie dojdzie do skutku. Poprawność numeru zweryfikować można, np. korzystając z dostępnych online narzędzi, umożliwiających automatyczną weryfikację.

Można także zrobić to samodzielnie. W tym celu wykorzystać należy pełen numer w formacie IBAN, nierozdzielony spacjami, czyli 28 znaków ciągiem, złożonych z numeru rachunku oraz kodu kraju. Następnie należy odjąć od numeru cztery pierwsze znaki i przenieść je na koniec numeru.

Dokonać trzeba zamiany znaków składających się na kod kraju, według zasady: A=11, B=12,C=…, Z=35. Dla kodu polskiego, czyli P=25, L=21, będzie to 2521. Wszystkie cyfry należy do siebie dodać. Otrzymany numer dzielimy przez 97, aby sprawdzić sumę kontrolną.

Jest ona prawidłowa, jeśli reszta z wykonanego działania wynosi 1. Oznacza to, że posługujesz się prawidłowym unikalnym numerem, działających w przelewach międzynarodowych.

Nie tylko IBAN. Czego jeszcze potrzebujesz do wykonania przelewu zagranicznego?

Aby poprawnie wykonać przelew, potrzebne będą również dane odbiorcy (podanie numeru konta odbiorcy, imię, nazwisko, adres), oraz kod BIC/SWIFT, a także wskazanie osoby, która opłaca transakcję.

Koszty przelewu może pokryć nadawca (OUR), odbiorca (BEN), lub nadawca i odbiorca (SHA).

Czym jest i do czego służy kod SWIFT (BIC)?

SWIFT to globalna sieć, służąca do przetwarzania przelewów zagranicznych, będąca głównym systemem używanym w całym świecie finansów do dokonywania płatności. Kod SWIFT składa się zazwyczaj z ciągu 8 znaków (cyfr i liter) i różni się w zależności od banku.

BIC to skrót od Business Identifier Code. Jest używany zamiennie ze SWIFT.