PCC-3 od pożyczki – krok po kroku: jak poprawnie wypełnić formularz

PCC-3 od pożyczki – krok po kroku: jak poprawnie wypełnić formularz

Jak wypełnić formularz PCC-3 od pożyczki?

Wprowadzenie

Formularz PCC-3 jest dokumentem, który należy wypełnić w przypadku uzyskania pożyczki. Wypełnienie go jest niezbędne do prawidłowego opodatkowania pożyczki i zgłoszenia jej do Urzędu Skarbowego. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak poprawnie wypełnić formularz PCC-3 od pożyczki.

Krok 1: Dane osobowe

Pierwszym krokiem jest uzupełnienie swoich danych osobowych. W sekcji „Nabywca” wpisujemy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą, wpisujemy również nazwę firmy i numer NIP. Jeśli pożyczkodawcą jest osoba fizyczna, wpisujemy jej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Krok 2: Dane pożyczkodawcy

Następnie przechodzimy do sekcji „Sprzedawca” (jeśli pożyczkodawcą jest osoba fizyczna) lub „Podmiot wpłacający” (jeśli pożyczkodawcą jest firma). Wpisujemy dane osoby lub firmy udzielającej pożyczki, takie jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer NIP.

Krok 3: Rodzaj pożyczki

W tej sekcji określamy szczegóły dotyczące pożyczki. W polu „Tytułem czego udzielona” wpisujemy informację, na co konkretnie została udzielona pożyczka (np. na cele mieszkaniowe, samochodowe, edukacyjne). W polu „Kwotą pożyczki” podajemy dokładną wartość pożyczki, a w polu „Data zawarcia umowy” wpisujemy datę, kiedy doszło do zawarcia umowy pożyczkowej.

Krok 4: Podpisy

Na końcu formularza znajduje się miejsce na podpisy stron – pożyczkodawcy oraz nabywcy. Ważne jest, aby obie strony podpisały dokument, potwierdzając swoją zgodę na warunki pożyczki.

Podsumowanie

Wypełnienie formularza PCC-3 od pożyczki jest ważnym etapem, który umożliwia prawidłowe opodatkowanie pożyczki. Poprawne wypełnienie dokumentu jest również istotne dla zgłoszenia go do Urzędu Skarbowego. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza należy upewnić się, że posiadamy wszystkie niezbędne dane, takie jak dane osobowe pożyczkodawcy oraz informacje dotyczące pożyczki. W tej instrukcji krok po kroku przedstawiliśmy, jak poprawnie wypełnić formularz, zapewniając tym samym zgodność z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

FAQ

Jakie dokumenty są potrzebne do wypełnienia formularza PCC-3 od pożyczki?

Aby poprawnie wypełnić formularz PCC-3 od pożyczki, będziesz potrzebował następujących dokumentów:

 • Umowa pożyczki
 • Dokument potwierdzający wysokość oprocentowania
 • Informacje dotyczące spłaty pożyczki
 • Dowód osobisty
Jakie informacje powinienem wpisać w sekcji „Dane pożyczkodawcy”?

W sekcji „Dane pożyczkodawcy” powinieneś wpisać swoje personalne informacje, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • PESEL
 • Numer dowodu osobistego
Jakie informacje należy wpisać w sekcji „Dane pożyczkobiorcy”?

W sekcji „Dane pożyczkobiorcy” powineneś podać informacje dotyczące osoby, która pożycza pieniądze od Ciebie. Należy wypełnić:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • PESEL
 • Numer dowodu osobistego
Czy muszę podać numer umowy pożyczki?

Tak, numer umowy pożyczki jest ważnym elementem formularza PCC-3 od pożyczki. Upewnij się, że wpisujesz go zgodnie z umową, aby uniknąć błędów.

Czy muszę podać wysokość oprocentowania?

Tak, musisz podać wysokość oprocentowania wraz z dokumentem potwierdzającym. Jest to ważny element formularza i wpłynie na obliczenie podatku.

Jakie informacje powinienem uwzględnić w sekcji „Informacje dotyczące spłaty pożyczki”?

W sekcji „Informacje dotyczące spłaty pożyczki” powinieneś podać następujące informacje:

 • Termin spłaty
 • Kwotę spłacaną w danym okresie
 • Sposób spłaty (jednorazowo, raty)
Czy muszę dołączyć załączniki do formularza PCC-3 od pożyczki?

Tak, musisz dołączyć odpowiednie załączniki do formularza. Są to dokumenty potwierdzające zawartą umowę pożyczki oraz informacje dotyczące wysokości oprocentowania.

Kiedy powinienem złożyć formularz PCC-3 od pożyczki?

Formularz PCC-3 od pożyczki powinieneś złożyć w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki. Niezwłoczne złożenie formularza pomoże uniknąć problemów i nieprawidłowości.

Jakich kar mogę się spodziewać, jeśli błędnie wypełnię formularz PCC-3 od pożyczki?

Błędne wypełnienie formularza PCC-3 od pożyczki może skutkować nałożeniem kar finansowych przez odpowiednie organy. Upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne i zgodne z umową pożyczki.

Ile czasu zajmuje uzyskanie potwierdzenia złożenia formularza PCC-3 od pożyczki?

Po złożeniu formularza PCC-3 od pożyczki, potwierdzenie otrzymasz w ciągu 14 dni roboczych od organu podatkowego.