wniosek o 500 plus

Portal Empatia i 500+ na pierwsze dziecko. Jak złożyć wniosek?

Portal Empatia (oficjalna pisownia to: Emp@tia) stanowi nowy kanał komunikacji pomiędzy administracją państwową a obywatelem, ściślej mówiąc – świadczeniobiorcą, czyli osobą korzystającą między innymi z zasiłków rodzinnych, w tym becikowego, czy świadczenia wychowawczego. Uruchomiony w ostatnich latach przez rząd portal pozwala również na złożenie wniosku online na zasiłek 500+ na pierwsze dziecko. W poniższym artykule podpowiadamy, jak poprawnie składać wniosek o świadczenie rodzicielskie przez internet i co zrobić, aby dokumenty i dane potrzebne do uzyskania zasiłku trafiły zdalnie (w formie online) do właściwego organu. Poniżej opisujemy również, jak dokonać tego za pośrednictwem bankowości elektronicznej (np. w mBanku), Profilu Zaufanego, czy portalu Emp@tia. 

Jak złożyć wniosek na 500+ przez internet?

W 2021 roku rodzice chcący nadal korzystać ze świadczenia wychowawczego muszą ponownie o nie wnioskować. Przyjmowanie stosowanych podań rozpoczęło się już 1 lipca 2021 roku, a elektroniczna forma załatwienia sprawy jest dostępna dla każdego, niezależnie od miejsca pobytu. Jeśli zastanawiasz się, jak bezpiecznie i skutecznie złożyć wniosek na 500+ przez internet, skorzystaj z jednej z wielu możliwości – portalu Emp@tia, Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko w formie elektronicznej konieczne jest również posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego Profilu Zaufanego. Profil ten to bezpłatna usługa dostarczana od 2017 r. przez większość dostępnych na rynku banków. Usługę udostępnia swoim klientom między innymi marka mBank za pośrednictwem serwisu transakcyjnego mBanku.

Informacja dla osób nieposiadających rachunku w mBanku

Złożenie wniosku na świadczenie rodzicielskie z programu „Rodzina 500+” przez internet umożliwia m.in. system transakcyjny mBanku. Osoby pragnące skorzystać z tej możliwości, mogą składać wnioski za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

empatia 500 plus

Jako że obecnie nie ma możliwości złożenia wniosku w oddziale (placówce) mBanku ani na infolinii (czyli podczas rozmowy z konsultantem) osoby, które nie posiadają rachunku bankowego mBanku, mogą otworzyć go online, ostatecznie finalizując umowę u kuriera dostarczającego dokumenty lub udając się do placówki mBanku w swojej okolicy.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez portal Empatia

Portal Empatia ma charakter informacyjno-usługowy. Za jego pośrednictwem złożyć można do urzędów administracji państwowej wnioski o różnego typu świadczenia socjalne – m.in. zasiłki rodzinne i dodatki do nich, zasiłki pielęgnacyjne i tzw. becikowe.

Od 1 kwietnia 2019 roku za pomocą portalu złożyć można również wniosek o świadczenie wychowawcze stanowiące element rządowego programu „Rodzina 500 plus”. O tym, jak składać wniosek online przez portal Empatia, piszemy poniżej.

Jak założyć konto na portalu Empatia?

Założenie konta na portalu Empatia polega na zarejestrowaniu się świadczeniobiorcy w module eWnioski. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

1.      Otwieramy w oknie przeglądarki internetowej stronę: https://empatia.mpips.gov.pl/.

2.      Po otwarciu witryny portalu Empatia wybieramy zakładkę eWnioski (w górnej części witryny) nastąpi przekierowanie do modułu wniosków, następnie:

a) jeśli posiadamy wspomniany wcześniej podpis elektroniczny lub Profil Zaufany – przystępujemy do składania wniosku, logując się za pomocą wybranej przez siebie opcji, lub:

b) jeśli nie posiadamy podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, za pośrednictwem portalu Empatia, zakładamy profil zaufany online i bez wychodzenia z domu sprawdzamy, czy za pomocą banku, z którego usług na co dzień korzystamy, możemy utworzyć własny Profil Zaufany.

Zakładanie bezpłatnego profilu zaufanego możemy rozpocząć, klikając w aktywny link w polu zatytułowanym „Załóż Profil Zaufany przez bank bez wychodzenia z domu on-line”.

Po wybraniu powyższej opcji przekierowani zostaniemy na stronę: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp, na której rozpoczynamy rejestrację profilu zaufanego, korzystając ze znanej nam bankowości elektronicznej – cały proces przebiega zgodnie z wyświetlanymi na ekranie komputera poleceniami.

3.      Po pomyślnym zalogowaniu się do systemu, przystępujemy do złożenia wniosku – wybieramy zakładkę „Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+)”, następnie:

  • przygotowujemy niezbędne do złożenia wniosku informacje i dokumenty (zgodnie z wyświetlaną przez system listą);
  • podajemy nazwę miejscowości właściwą dla naszego urzędu, klikamy „Szukaj”, wybieramy właściwą jednostkę i potwierdzamy „Ok”;
  • rozpoczynamy składanie wniosku – wskazujemy okres, za jaki ubiegamy się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, podajemy dane osobowe i kontaktowe oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki;
  • wskazujemy dzieci, na które składamy wniosek o świadczenie i uzupełniamy dane o członkach rodziny;
  • dodajemy kolejne informacje, między innymi o zobowiązaniach finansowych na rzecz innych członków rodziny (np. alimenty) oraz dane o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, dochodach rodziny i pobycie za granicą;
  • potwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za nieprawidłowe podanie ww. informacji;
  • sprawdzamy poprawność danych, wybieramy opcję „Utwórz dokument” i dodajemy konieczne załączniki;
  • gotowy wniosek wraz z załącznikami wysyłamy do urzędu („Wyślij”);
  • podpisujemy dokumenty wraz z załącznikami;
  • po wysłaniu wniosku, na podany przez nas adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP/UPO).

rodzina 500+ na pierwsze dziecko

Najważniejsze informacje o 500 Plus

Składając wniosek o świadczenie rodzicielskie z programu „Rodzina 500+”, należy pamiętać o kilku istotnych zasadach ich przyznawania. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich. Zapoznaj się z nimi przed złożeniem wniosku o zasiłek do właściwego organu.

Czy przysługuje Ci świadczenie 500 Plus? Warunki

Świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko przysługuje na każde dziecko poniżej 18. roku życia – od 1 lipca 2019 roku także na pierwsze dziecko w rodzinie. Wówczas zniesione zostały również jakiekolwiek limity finansowe dotyczące dochodów świadczeniobiorcy i jego rodziny. Oznacza to tym samym, że świadczenie przysługuje każdej rodzinie, w której wychowywane jest dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Kiedy złożyć wniosek o 500 Plus na 2021-2022?

W 2021 roku zaszły istotne zmiany w trwaniu okresów rozliczeniowych 500+. Terminy uległy bowiem skróceniu, a obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwał do 31 maja tego roku.

Od 1 czerwca zaczął już obowiązywać nowy okres rozliczeniowy 2021/2022, a świadczenie 500+, do którego ustala się prawa, przyznane jest do 31 maja 2022. Rodzice, którzy nie złożyli do 30 czerwca 2021 roku wniosku o świadczenie i zrobią to po tym terminie – nie otrzymają 500 plus na pierwsze dziecko z wyrównaniem od 1 czerwca, a zgodnie z datą złożenia wniosku (np. jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu 2021 roku, świadczenie zostanie przyznane dopiero od tego miesiąca).

500 plus na pierwsze dziecko – komu przysługuje?

O przyznanie świadczenia wychowawczego, czyli tzw. 500 plus, ubiegać mogą się rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka do 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 roku zasiłek 500+ przysługuje ponadto rodzinnym domom dziecka, zastępczym placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego i rodzinom zastępczym.

Możliwe jest również pozyskanie tych środków przez inne placówki – między innymi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Warunkiem uzyskania świadczenia jest poprawne złożenie wniosku (nie istnieje żaden limit dochodu wnioskodawcy).