white and red wooden house miniature on brown table

Pożyczka hipoteczna online

Nie jest niczym nowym, że banki dopuszczają zabezpieczenie kredytowe w postaci zastawu nieruchomości. W ślad za placówkami bankowymi poszły także firmy parabankowe, których przybywa na rynku finansowym. Pożyczki hipoteczne jednak różnią się od kredytów hipotecznych.

Na czym polega pożyczka hipoteczna?

Pożyczka hipoteczna skierowana jest do właścicieli nieruchomości – może być to dom, mieszkanie, lokal użytkowy lub działka. Pożyczka polega na zastawieniu w hipotekę wybranego lokum. W ten sposób można otrzymać wyższą sumę dofinansowania. Jednak nieruchomość nie może podlegać w tym czasie hipotece wobec innego właściciela. Należy pamiętać także, że pożyczka hipoteczna przyznawana jest na innych zasadach od kredytu hipotecznego, choć istnieje wiele podobieństw.

Jak wyliczana jest kwota pożyczki hipotecznej?

Wysokość wsparcia w ramach pożyczki hipotecznej zależy przede wszystkim od wartości nieruchomości, jaką chcemy zastawić. Im droższa nieruchomość, tym na większe finansowanie możemy liczyć. Najczęściej jest to od 50 do 80 procent ceny, czyli nawet kilkaset tysięcy złotych. Przy tym należy wziąć pod uwagę, że okres spłaty i kredytowania będzie także długi, bo najczęściej jest to kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat.

Jakie dokumenty potrzebne są do otrzymania pożyczki hipotecznej?

Pożyczka hipoteczna ma bardzo podobną procedurę ubiegania się o nią, jak w przypadku kredytu pod hipotekę. Po pierwsze, konieczne jest spełnienie warunków dochodowych i własnościowych. Wraz ze wnioskiem o przyznanie pożyczki należy złożyć lub przedstawić odpowiednie dokumenty. Mogą się one nieznacznie różnić w zależności od pożyczkodawcy. Sam wniosek można najczęściej złożyć w oddziale stacjonarnym lub online. Podstawowymi dokumentami, jaki będą potrzebne są:

 • Dokument tożsamości;
 • Zaświadczenie potwierdzające źródło i wysokość dochodów ( zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego);
 • Dokumentacja dotycząca nieruchomości (akt własności, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o braku zadłużenia, aktualna wycena rzeczoznawcy);

Na podstawie złożonych dokumentów dokonywana jest analiza zdolności kredytowej klienta, obejmująca nieruchomość. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, indywidualna oferta zostaje zaprezentowana w przeciągu 2-3 tygodni.

Czy jest możliwy kredyt pod zastaw nieruchomości bez zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa oznacza możliwości klienta do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z umownymi odsetkami w określonym terminie. Zdolność kredytowa jest prawdopodobnie najistotniejszym czynnikiem, gdy chodzi o kredyty i zadłużenia finansowe. Żaden bank nie udzieli dofinansowania osobom, u których taka zdolność będzie zerowa lub bardzo niska, ponieważ banki nie chcą podejmować wysokiego ryzyka finansowego.

Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową?

 • Wysokość dochodów;
 • Dobra historia kredytowa w BIK;
 • Wiek kredytobiorcy;
 • Aktualnie spłacane zobowiązania;
 • Wysokość kredytu, o który się starasz;
 • Okres kredytowania;
 • Miesięczne koszty utrzymania;
 • Staż pracy i forma zatrudnienia;
 • Liczba osób na utrzymaniu i stan cywilny;

Skoro banki nie udzielają kredytu osobom bez lub z niską zdolnością kredytową to alternatywą pozostają w takim przypadku instytucje parabankowe. To właśnie one nieco łaskawszym okiem patrzą na płynność finansową klientów. Niektóre z nich oferują nawet pożyczki pod hipotekę dla osób z niewielkim zadłużeniem.

Czym się różni pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego?

Wiele osób myli pojęcia kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej ze względu, że w obu przypadkach formę zabezpieczenia stanowi nieruchomość, którą oddajemy pod hipotekę. Jednak obie formy dofinansowania mają wiele znaczących różnic, które jasno pokazuje poniższa tabela:

Pożyczka hipoteczna Kredyt hipoteczny
Cel finansowania Środki mogą być przeznaczone na dowolnie wybrany cel konsumpcyjny lub kilka różnych celów. Środki muszą zostać spożytkowane na cele
nieruchomościowe,
związane z zakupem, budową
lub remontem lokalu.
Oprocentowanie Oprocentowanie w przypadku najkorzystniejszych ofert to zazwyczaj ok. 5%. Korzystne kredyty
hipoteczne oprocentowane są na ok. 4%.
Wkład własny Nie jest wymagany finansowy wkład własny. Wkład własny jest konieczny. Wynosi on minimum 10-20% wartości nieruchomości.
Kwota Ustalana jest na podstawie wartości nieruchomości. Ustalana jest w oparciu o zdolność kredytową.
Okres kredytowania Najczęściej do 20-25 lat. Zdarza się, że może on wynosi do 30 lat. Długi okres kredytowania – do 35 lat.
Forma zabezpieczenia Pod hipotekę poddaje się nieruchomość, która należy do klienta. Formą zabezpieczenia jest nieruchomość, którą klient chce zakupić lub zbudować z środków kredytowych.

Pożyczka hipoteczna – na dowolny cel

Pożyczka hipoteczna może być przeznaczona na dowolnie wybrany cel. Klient ma swobodę w kwestii wydania pozyskanych pieniędzy i może je przeznaczyć zarówno na cele konsumpcyjne, jak i typowe dla kredytu hipotecznego, związane z budową, remontem lub zakupem nieruchomości. Można także środki przeznaczyć na finansowanie własnych marzeń – podróż, wakacyjne plany, uroczystości rodzinne, czy zakup samochodu. Pieniądze z pożyczki hipotecznej można nawet przeznaczyć na spłatę innych zobowiązań. W dodatku, pożyczka pod hipotekę może obejmować kilka różnych celów.

Pożyczka hipoteczna pod zastaw gospodarstwa rolnego

Pożyczka pod hipotekę może, jako zabezpieczenie potraktować nie tylko nieruchomość w postaci domu lub mieszkania, ale też ziemi. To zdecydowanie korzysta alternatywa dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które nie mogą uzyskać kredytu w banku, mogą spróbować ubiegać się o pożyczkę pod zastaw gruntu. W tym przypadku ustanowienie hipoteki na księdze wieczystej nieruchomości obejmować będzie działkę pożyczkobiorcy, która jest jego własnością. Najprościej ujmując, to działka lub nieruchomość budowlana będzie stanowiła zabezpieczenie. Jednak gospodarstwo w dalszym ciągu pozostaje pod zarządem właściciela. Wpis umożliwia pożyczkodawcy odzyskanie pieniędzy, nawet gdy dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania. Obowiązuje on przez cały okres trwania umowy i traci ważność jedynie w chwili, gdy rolnik spłaci całość długu w wyznaczonym terminie.

Pożyczka hipoteczna dla rolnika – co jest potrzebne?

Pożyczkodawcy pozabankowi często nie wymagają tylu dokumentów i formalności, co banki. Wielu nie oczekuje zaświadczenia o dochodach, świadectwa niezalegania z opłacaniem składek ZUS i US czy potwierdzenia zatrudnienia. Instytucje parabankowe często także nie sprawdzają historii kredytowej. Z tego powodu należy ostrożnie wybierać ofertę, by nie dać się złapać w sidła oszustów, podszywających się pod pożyczkodawców.

Po dokonaniu wyboru firmy, z którą chcemy zawrzeć umowę, konieczne będzie przedstawienie następujących dokumentów:

 • Akt notarialny własności działki;
 • Numer księgi wieczystej;
 • Wypis z rejestru gruntów;
 • Zaświadczenie z gminy o warunkach zabudowy;
 • Zdjęcia działki;
 • Zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do IV (obciążenie hipoteczne) lub II działu księgi wieczystej;

Jakie firmy pożyczkowe posiadają aktualnie w swojej ofercie pożyczki dla rolników?

 • Speed Cash – maksymalna kwota zobowiązania to nawet 10 mln zł. Przy większych sumach, pożyczki rozpatrywane są indywidualnie i zależą od klasy ziemi rolnej.
 • Janvest S.A. – możliwa do otrzymania kwota wynosi 6 milionów złotych.

Kalkulator pożyczki hipotecznej – co to takiego?

Brak konieczności załatwiania formalności w placówkach stacjonarnych dała możliwość rozwoju narzędzi finansowych. Jednym z nich jest kalkulator pożyczki hipotecznej, który działa identycznie w porównaniu z kalkulatorami kredytowymi. Takie narzędzie stanowi symulator spłaty kredytu, dzięki któremu można wyliczyć wysokość miesięcznych rat zobowiązania finansowego.

Jednak należy pamiętać, że wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i są jedynie orientacyjne dla klienta. Oznacza to, że podliczenie kosztów oferty pożyczkowej otrzymane od firmy może się różnić od tego z kalkulatora. Na ostateczną wysokość rat i kosztów pożyczki wpływa wiele czynników, jak ubezpieczenie nieruchomości czy rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

Na co należy uważać, decydując się na hipotekę?

W pierwszej kolejności należy być uważnym i mieć świadomość, że równie wielu oszustów, co zaufanych pożyczkodawców czeka na nas w Internecie. Warto zawsze wpierw poczytać na temat wybranego usługodawcy i zapoznać się z opiniami na jego temat. Po otrzymaniu oferty należy dokładnie i szczegółowo zapoznać się z całością umowy. Należy sprawdzić, czy wszystkie warunki są przejrzyste i jasne, a umowa nie zawiera żadnych „drobnych kruczków”. Tylko pisemne warunki są wiążące w takim przypadku.

Przed podpisaniem umowy należy zwrócić uwagę na całkowity koszt, prowizję oraz oprocentowanie. Szczególnie ostatni czynnik jest bardzo istotny. Oprocentowanie w przypadku pożyczek hipotecznych jest najczęściej wysokie, lecz warto dokładnie zapoznać się z warunkami wyliczania i możliwości zmiany oprocentowania w trakcie okresu kredytowania. Kolejną ważną kwestią jest tzw. LTV, czyli „Loan To Value” (z angielskiego „pożyczka do wartości”). Stanowi wskaźnik procentowy, który definiuje, o jaką wysokość kwoty pożyczki możemy się starać w zależności od hipoteki. Tłumacząc na przykładzie, jeżeli nieruchomość została wyceniona na 300 tysięcy złotych, a LTV wynosi 50% to możemy otrzymać pożyczkę na kwotę 150 tysięcy złotych.

Pożyczka hipoteczna w pytaniach i odpowiedziach

 1. Czy pożyczka i kredyt hipoteczny to to samo?

Nie, chociaż brzmią myląco podobnie. Główną różnicą jest pożyczkodawca – w przypadku kredytu jest to bank, zaś pożyczek udzielają instytucje parabankowe. Pożyczka wiąże się także z wyższym oprocentowaniem, lecz jest mniej restrykcyjna w zasadach związanych z jej zaciągnięciem i spożytkowaniem.

 1. Czy pożyczkę hipoteczną można wziąć tylko pod zastaw domu?

Nie, zabezpieczeniem pożyczki może być nieruchomość, jak również gospodarstwo czy grunt.

 1. Czy pożyczkę hipoteczną trzeba spożytkować na zakup, budowę lub renowację nieruchomości?

Nie, pożyczkę hipoteczną można spożytkować na dowolny cel.

 1. Czy pożyczkę hipoteczną można zaciągnąć bez dowodu osobistego?

Nie, zarówno dowód osobisty, jak dokumenty własnościowe, potwierdzające status właściciela nieruchomości będą niezbędne.

 1. Czy pożyczkę hipoteczną można zaciągnąć tylko w placówkach stacjonarnych?

Nie, wiele firm oferuje swoje usługi za pośrednictwem Internetu. Nie trzeba, zatem wychodzić z domu, by zapoznać się z ofertami pożyczkodawców i wypełnić niezbędne dokumenty.

 1. Czym jest kalkulator pożyczki hipotecznej?

Kalkulator pożyczki hipotecznej to podstawowy symulator kredytowy, dostępny online. Pozwala on wstępnie obliczyć koszty związane z pożyczką oraz długość i wysokość rat. Należy jednak pamiętać, że wyliczenia kalkulatora są jedynie szacunkowe – ostateczna oferta może różnić się w zależności od oferty pożyczkodawcy i czynników ryzyka.