gwarantowana chwilówka

Rola gwarantowanej chwilówki dla osób z negatywną historią kredytową w Polsce

Alternatywa dla osób z negatywną historią kredytową w Polsce

Osoby z negatywną historią kredytową często napotykają trudności w uzyskaniu tradycyjnych kredytów bankowych, dlatego alternatywnym rozwiązaniem może być gwarantowana chwilówka, świetna opcja dostępna w sektorze pozabankowym. Chwilówki, znane również jako krótkoterminowe pożyczki, można otrzymać stosunkowo łatwo i szybko, a proces aplikacji zwykle nie wymaga skomplikowanych formalności.

Chwilówki stanowią atrakcyjną alternatywę dla zadłużonych konsumentów, którzy potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki. Firmy pożyczkowe, działające online, umożliwiają złożenie wniosku przez internet, co skraca czas oczekiwania na decyzję kredytową. W wielu przypadkach decyzja taka podejmowana jest w ciągu 24 godzin, nawet w weekendy, co jest niewątpliwie dużą zaletą.

Aby aplikować o pożyczki pozabankowe, w tym gwarantowane chwilówki, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny online, przejść proces szybkiej weryfikacji (np. Kontomatik czy Instantor) i poczekać na decyzję. Kluczowym elementem oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy jest weryfikacja dochodów oraz terminowości spłat dotychczasowych zobowiązań. Firmy tego typu oferują często możliwość refinansowania pożyczki w przypadku trudności z jej spłatą, co może pomóc w uniknięciu negatywnych konsekwencji takich jak procedury windykacyjne.

Koszty związane z chwilówkami mogą być jednak stosunkowo wysokie. Poza odsetkami, które wynoszą zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu procent rocznie, pożyczkobiorca może być obciążony dodatkowymi opłatami, takimi jak prowizje i inne koszty pozaodsetkowe. Warto zwrócić uwagę, że w Polsce maksymalne koszty pozaodsetkowe są regulowane przepisami prawa, co chroni konsumenta przed nadmiernym zadłużeniem.

Gwarantowane chwilówki stanowią istotny segment rynku pożyczek pozabankowych w Polsce, oferując realną pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie mają możliwości uzyskania kredytu bankowego. Koszty są wyższe niż w bankach, ale elastyczność, szybkość oraz możliwość ubiegania się o pożyczki przez internet czyni je atrakcyjną opcją dla osób zadłużonych.

Rola poręczyciela przy pożyczce z gwarantem w finansach

Gwarantowana chwilówka to popularne rozwiązanie w polskich finansach, szczególnie dla osób z negatywną historią kredytową. Rola poręczyciela przy pożyczce z gwarantem jest kluczowa, ponieważ taka osoba stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla firmy pożyczkowej. Dzięki poręczycielowi, instytucja finansowa jest skłonna udzielić pożyczki nawet bezrobotnym czy osobom zadłużonym, mimo że te zmagają się z trudnościami w uzyskaniu kredytu w tradycyjnym banku.

Poręczyciel, nazywany również gwarantem, zobowiązuje się do spłaty zobowiązania w przypadku niewypłacalności głównego pożyczkobiorcy. To zaangażowanie staje się często nieodzowne, szczególnie w sektorze pozabankowym, gdzie formalności są zredukowane do minimum, a szybki proces weryfikacji pozwala na uzyskanie decyzji kredytowej nawet w ciągu 24 godzin.

Proces ubiegania się o pożyczkę z gwarantem online jest niezwykle prosty:

 • Wybierz odpowiednią kwotę i okres spłaty
 • Wypełnij formularz rejestracyjny, podając swoje dane osobowe oraz finansowe
 • Poręczyciel również musi wypełnić formularz, podając m.in. swoje dochody oraz zobowiązania
 • Przejdź weryfikację finansową, która może obejmować szybkie systemy weryfikacyjne jak Kontomatik czy Instantor

Ważne, by poręczyciel miał dobrą historię kredytową i stabilne dochody, które pozwolą na przejęcie ewentualnej spłaty długu. Podmioty te mogą obejmować rodziców, rodzeństwo czy bliskich znajomych, co dodatkowo wzmacnia zaufanie między stronami.

Istotnym elementem jest również znajomość kosztów związanych z taką pożyczką. Oprócz standardowych odsetek, często naliczane są dodatkowe opłaty jak prowizje czy koszty windykacji w przypadku nieterminowej spłaty. Przykładowo, przy pożyczce 5000 zł na 12 miesięcy, całkowity koszt może wynieść około 6300 zł, w zależności od RRSO i dodatkowych prowizji. Maksymalne koszty pozaodsetkowe są regulowane przepisami i nie mogą przekraczać określonych limitów.

Korzystanie z pożyczek z gwarantem ma wiele zalet:

 • Brak konieczności zastawu nieruchomości
 • Minimum formalności
 • Szybka decyzja i wypłata gotówki
 • Możliwość uzyskania środków przez osoby z negatywną historią kredytową

Dzięki temu, nawet osoby zadłużone mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki potrzebny na różne cele, czy to konsumpcyjne, czy inwestycyjne. Jednak zarówno pożyczkobiorca, jak i poręczyciel powinni być świadomi ryzyka i odpowiedzialności związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych.

Jak ubiegać się o pożyczkę z gwarantem przez internet

Starając się o pożyczkę z gwarantem przez internet, ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z procesem aplikacyjnym oraz wymaganiami zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i dla gwaranta. Gwarantowana chwilówka to rozwiązanie dedykowane konsumentom, którzy mają trudności z uzyskaniem tradycyjnego kredytu w banku z powodu złej historii kredytowej lub innych zobowiązań finansowych.

Kroki do ubiegania się o pożyczkę z gwarantem przez internet:

 • Wybór pożyczkodawcy: Znajdź firmę pożyczkową oferującą chwilówki z gwarantem. Przykładowe parametry takie pożyczek można znaleźć w rankingach online.
 • Określenie kwoty pożyczki i okresu spłaty: Zazwyczaj pożyczki z gwarantem dostępne są na kwoty od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych, z elastycznymi okresami spłaty.
 • Rejestracja i wypełnienie formularza: Wypełnij formularz rejestracyjny online, podając swoje dane osobowe, informacje dotyczące dochodów oraz zobowiązań finansowych. Gwarant również musi wypełnić odpowiedni formularz.
 • Weryfikacja tożsamości: Tożsamość pożyczkobiorcy i gwaranta może być weryfikowana za pomocą systemów takich jak Kontomatik lub Instantor, co znacząco przyspiesza proces aplikacyjny.
 • Ocena zdolności kredytowej: Firma pożyczkowa przeprowadzi ocenę zdolności kredytowej zarówno pożyczkobiorcy, jak i gwaranta. Obejmuje to weryfikację dochodów, zobowiązań oraz historii kredytowej.
 • Decyzja kredytowa: Po pozytywnej weryfikacji, decyzja o przyznaniu pożyczki zostanie przesłana zwykle via SMS lub e-mail w ciągu 24 godzin.
 • Podpisanie umowy i przelew środków: Po zaakceptowaniu warunków umowy przez obu stron, środki zostaną przelane na konto pożyczkobiorcy.

Koszty pożyczki:

 • Odsetki zależą od wysokości stopy referencyjnej NBP i mogą wynosić do 10% rocznie.
 • Koszty pozaodsetkowe obejmują prowizje oraz inne opłaty administracyjne.

Formalności:

 • Minimalnie formalności, bez konieczności przedstawiania dodatkowych zaświadczeń. W większości przypadków wystarczy dowód osobisty i potwierdzenie dochodów.
 • Gwarancja obejmuje poręczenie osoby trzeciej, która bierze na siebie ryzyko niespłacenia zobowiązania przez pożyczkobiorcę.

Wnioskując o pożyczkę z gwarantem przez internet, zadbaj o wybór zaufanej firmy pożyczkowej, dokładnie przeczytaj warunki umowy i upewnij się, że zarówno ty, jak i twój gwarant, jesteście świadomi zobowiązań finansowych. Dzięki temu można uniknąć nadmiernego zadłużenia i zagwarantować bezpieczeństwo obu stron.

Warunki, które musi spełnić poręczyciel przy pożyczce

Poręczyciel to osoba, która zobowiązuje się do spłaty pożyczki w momencie, gdy główny pożyczkobiorca nie jest w stanie tego uczynić. W związku z tym, aby zostać poręczycielem, należy spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim, poręczyciel musi legitymować się odpowiednią zdolnością kredytową, co oznacza, że powinien mieć stałe źródło dochodów i brak zaległości w spłatach swoich zobowiązań. Na przykład, w Polsce osoby o stabilnym zatrudnieniu na umowę o pracę są najczęściej akceptowane jako poręczyciele przez firmy oferujące gwarantowaną chwilówkę.

Warunki poręczyciela:

 • Pełnoletność: Poręczyciel musi być osobą pełnoletnią, co oznacza, że musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.
 • Zdrowa historia kredytowa: Poręczyciel nie powinien mieć zaległości w spłatach swoich własnych zobowiązań i powinien wykazywać stabilność finansową.
 • Stały dochód: Konieczne jest posiadanie stałego źródła dochodu, który może być weryfikowany za pomocą dokumentów, takich jak zaświadczenie o zarobkach.
 • Brak wpisów w bazie dłużników: Poręczyciel nie może figurować w bazach dłużników takich jak BIK, ERIF czy KRD, gdyż negatywna historia kredytowa dyskwalifikuje go jako wiarygodnego gwaranta.
 • Polskie obywatelstwo: Poręczyciel powinien posiadać polskie obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 • Weryfikacja tożsamości: W procesie weryfikacji poręczyciel musi przedstawić ważny dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochody.

Poręczenie pożyczki jest formą dodatkowego zabezpieczenia dla pożyczkodawcy, szczególnie w przypadkach, gdy główny pożyczkobiorca wykazuje wysokie ryzyko braku terminowej spłaty zobowiązania. Przykład takich pożyczek można znaleźć w ofercie sektora pozabankowego, gdzie gwarantowana chwilówka finanse w Polsce zyskuje na popularności z uwagi na minimalne formalności i szybki proces aplikacji online.

Koszty i odpowiedzialność:

 • Jeżeli główny pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania, pełna odpowiedzialność finansowa spada na poręczyciela, włącznie z odsetkami oraz wszelkimi kosztami dodatkowymi związanymi z windykacją.
 • Poręczyciel ponosi również koszty związane z ewentualnymi opóźnieniami w spłacie, które mogą obejmować dodatkowe odsetki oraz opłaty windykacyjne.

Podsumowując, rola poręczyciela w procesie pożyczkowym jest niezwykle istotna i wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań. Dokładna analiza i odpowiedzialne podejście do poręczenia mogą zapobiec negatywnym konsekwencjom finansowym zarówno dla poręczyciela, jak i pożyczkobiorcy. Dzięki temu gwarantowana chwilówka finanse w Polsce może być bezpieczną i przejrzystą formą wsparcia finansowego.

Przewodnik po pożyczkach bez baz dłużników

W dzisiejszej rzeczywistości finansowej, gdy wiele osób zmaga się z różnorodnymi zobowiązaniami, pożyczki bez baz dłużników zyskują na popularności. Tego rodzaju finansowanie to świetne rozwiązanie dla zadłużonych konsumentów, którzy szukają dodatkowego zastrzyku gotówki. W niniejszym przewodniku przedstawiamy wszystkie istotne informacje dotyczące tego, co należy wiedzieć o pożyczkach bez baz dłużników oraz o procesie ich uzyskiwania.

Kto może skorzystać z pożyczek bez baz dłużników?

 • Osoby zadłużone: Pożyczki te są dostępne dla osób, które mają już zobowiązania finansowe i negatywną historię kredytową.
 • Bezrobotni: Nawet osoby bez stałego dochodu mogą starać się o taką pożyczkę, gdyż wymagane formalności są minimalne.
 • Nowi klienci: Często pierwsza pożyczka oferowana jest na preferencyjnych warunkach.

Jakie są korzyści z pożyczek bez baz dłużników?

 • Szybkość: Cały proces aplikacji i weryfikacji może trwać zaledwie kilka minut. Decyzja kredytowa jest zazwyczaj podejmowana automatycznie i przesyłana poprzez SMS lub e-mail.
 • Minimalne formalności: W odróżnieniu od tradycyjnych pożyczek bankowych, nie jest wymagane dostarczanie wielu dokumentów. Często wystarczy tylko dowód osobisty.
 • Brak weryfikacji w bazach: Firmy pożyczkowe z sektora pozabankowego nie sprawdzają wpisów w bazach dłużników, takich jak BIK.

Jak wygląda proces aplikacji o pożyczkę bez baz dłużników?

 1. Wybór kwoty i terminu spłaty: Za pomocą dostępnych na stronach internetowych firm pożyczkowych suwaków można łatwo określić, ile pieniędzy potrzebujesz i na jak długo.
 2. Wypełnienie formularza: Konieczne jest podanie podstawowych danych osobowych oraz kontaktowych. Można to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
 3. Weryfikacja tożsamości: Można ją przeprowadzić za pomocą przelewu weryfikacyjnego lub metod takich jak Kontomatik czy Instantor.
 4. Otrzymanie decyzji: W wielu przypadkach decyzja kredytowa jest przesyłana w ciągu kilku minut. Wnioski można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Przelew pieniędzy: Środki są często przekazywane na konto bankowe wnioskodawcy natychmiast po pozytywnej weryfikacji.

Koszty pożyczek bez baz dłużników

 • Odsetki: Odsetki za takie pożyczki są określane na podstawie stopy referencyjnej NBP. Maksymalna ich wysokość wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej i 5,5%.
 • Opłaty pozaodsetkowe: Mogą one obejmować prowizję z tytułu udzielenia pożyczki oraz koszty dodatkowe, takie jak windykacja w przypadku nieterminowej spłaty.

Warunki oferowane przez firmy pożyczkowe

Firmy pożyczkowe oferujące gwarantowaną chwilówkę finanse w Polsce różnią się warunkami i parametrami pożyczek. Na przykład, pierwsza pożyczka może być oferowana bez dodatkowych kosztów dla nowych klientów, jeśli jest spłacona terminowo. Kolejne pożyczki mogą mieć wyższe kwoty i różne okresy spłaty, od 30 dni do nawet kilku miesięcy.

Na zakończenie, warto zawsze pamiętać, że pożyczka bez baz dłużników to dobra opcja dla osób potrzebujących natychmiastowego wsparcia finansowego, ale wiąże się z odpowiedzialnością. Należy dokładnie przemyśleć swoje możliwości spłaty zobowiązań, aby uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z opóźnień i windykacji.

Ranking najlepszych ofert pożyczek z gwarantem na rynku

Jeśli szukasz korzystnych ofert finansowania, szczególnie gdy jesteś zadłużony lub posiadasz negatywną historię kredytową, ranking pożyczek z gwarantem może okazać się nieocenionym źródłem informacji. Gwarantowana chwilówka to rozwiązanie, które zyskuje popularność, zwłaszcza w sektorze pozabankowym. Poniżej przedstawiamy listę kluczowych ofert, które mogą pomóc w uzyskaniu dodatkowego zastrzyku gotówki oraz uporządkowaniu zobowiązań.

 • Kwoty i okres spłaty: Większość firm pożyczkowych oferuje chwilówki na kwoty od 300 zł do 15 000 zł z okresem spłaty od 30 dni do nawet 48 miesięcy. Dzięki temu nowi klienci mogą zoptymalizować swoje zobowiązania finansowe bez nadmiernego ryzyka.
 • Minimalne formalności: Proces aplikacji online w większości przypadków ogranicza się do wypełnienia prostego formularza rejestracyjnego, potwierdzenia tożsamości i krótkiej weryfikacji. Decyzja kredytowa często wydawana jest w przeciągu kilkudziesięciu minut, co czyni to rozwiązanie niezwykle szybkim i wygodnym.
 • Koszty i RRSO: Warto zwrócić uwagę na Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO), która może wynosić od 9% do 312% w zależności od oferty. Niektóre firmy oferują promocje dla nowych klientów, jak np. pierwsza pożyczka za darmo, co może znacząco obniżyć rzeczywiste koszty finansowania.
 • Warunki gwarantów: Poręczycielem może zostać praktycznie każdy, kto spełnia określone wymagania, takie jak pełnoletniość, pełna zdolność do czynności prawnych, dobra historia kredytowa oraz odpowiednia zdolność kredytowa.

Zastanawiając się nad zaciągnięciem pożyczki z gwarantem, warto również zwrócić uwagę na dodatkowe koszty, takie jak prowizja, odsetki z tytułu opóźnienia w spłacie zobowiązania czy koszty windykacji. Przepisy regulujące maksymalne koszty pozaodsetkowe to kluczowy element bezpieczeństwa finansowego.

Pożyczki z gwarantem to atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które potrzebują szybkiego finansowania, a jednocześnie mają trudności z uzyskaniem kredytu w banku. Warto jednak pamiętać o odpowiedzialnym podejściu do zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokładnym przeczytaniu warunków umowy pożyczkowej.

Analiza bezpieczeństwa dla pożyczkobiorcy i poręczyciela finansowego

Analiza bezpieczeństwa dla pożyczkobiorcy i poręczyciela finansowego jest kluczowym elementem, który należy uwzględnić przy zaciąganiu zobowiązań finansowych, takich jak gwarantowana chwilówka. Przeglądając sektor pozabankowy, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów.

1. Weryfikacja zdolności kredytowej

 • Pożyczkobiorca musi przejść proces oceny zdolności kredytowej, który obejmuje analizę dochodów, aktualnych zobowiązań oraz historii kredytowej.
 • W ramach tego procesu często sprawdzane są bazy dłużników, takie jak BIK, co pozwala ocenić ryzyko nadmiernego zadłużenia.

2. Weryfikacja poręczyciela

 • Weryfikacja poręczyciela jest równie istotna. Musi on wykazać się dobrą historią kredytową oraz stabilnymi dochodami.
 • Poręczyciel zwiększa szanse na pozytywną decyzję kredytową, ponieważ stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla firmy pożyczkowej.

3. Koszty i dodatkowe opłaty

 • Analiza kosztów jest niezbędna. Typowe koszty mogą obejmować odsetki, prowizje, koszty pozaodsetkowe oraz ewentualne opłaty związane z windykacją.
 • Należy również uwzględniać stopy referencyjne, które wpływają na wysokość odsetek. Maksymalna wysokość odsetek nie może przekraczać dwukrotności stopy referencyjnej NBP + 5,5%.

4. Przepisy prawne i regulacje

 • Każda umowa pożyczki musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, które regulują maksymalne koszty oraz procedury windykacyjne.
 • Polskie prawo określa również zasady odpowiedzialności poręczyciela, co jest istotne w kontekście ochrony jego interesów.

5. Procedura aplikacyjna

 • Proces aplikacji o pożyczkę powinien być przejrzysty i jasny. Wiele firm oferuje możliwość składania wniosków online, co znacznie przyspiesza cały proces.
 • Weryfikacja online za pomocą systemów takich jak Kontomatik czy Instantor może zająć zaledwie kilka minut, co umożliwia szybki przelew pieniędzy na konto pożyczkobiorcy.

Praktyczny przykład: Firma pożyczkowa Pożyczka Plus oferuje chwilówki na kwoty od 300 zł do 15 000 zł, z okresem spłaty do 30 dni. Proces aplikacji jest prosty, a decyzje są podejmowane w ciągu 24h, 7 dni w tygodniu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, każda pożyczka jest weryfikowana zgodnie z ustawą ograniczającą koszty pozaodsetkowe.

Podsumowując, gwarantowana chwilówka finanse w Polsce jest dostępna zarówno dla pożyczkobiorców, jak i poręczycieli, jednakże wymaga starannej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów, przepisów oraz procedur weryfikacyjnych. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie ryzyka braków spłat oraz problemów związanych z nadmiernym zadłużeniem.

Korzyści z pożyczek z gwarantem: brak zastawu, minimum formalności, szybkie środki

Uzyskanie pożyczki z gwarantem staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w Polsce, zwłaszcza dla osób borykających się z trudnościami finansowymi. Gwarantowana chwilówka finanse w Polsce oferuje szereg korzyści, które przyciągają konsumentów. Oto najważniejsze z nich:

 • Brak zastawu: Pożyczki z gwarantem nie wymagają zabezpieczenia w postaci mienia, co oznacza, że nie musisz ryzykować swoim domem czy samochodem. To ogromna wygoda, zwłaszcza dla osób, które nie posiadają wartościowego mienia do zaoferowania jako zabezpieczenie.
 • Minimum formalności: Proces aplikacji o pożyczkę z gwarantem jest stosunkowo prosty. Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny online, a wszelkie formalności ograniczone są do minimum. Dla osób, które nie mają czasu ani ochoty na skomplikowane procedury bankowe, jest to znaczące ułatwienie.
 • Szybkie środki: Decyzja kredytowa jest podejmowana błyskawicznie – w większości przypadków w ciągu 24 godzin, a niektóre firmy oferują nawet szybsze procedury. Środki mogą być na Twoim koncie nawet w ciągu kilku godzin od pozytywnej weryfikacji wniosku.

Pożyczka z gwarantem jest atrakcyjną opcją także z kilku innych względów. Po pierwsze, pożyczkodawcy zazwyczaj nie sprawdzają baz dłużników takich jak BIK, co oznacza, że osoby z negatywną historią kredytową mają szansę na uzyskanie dodatkowego zastrzyku gotówki. Po drugie, pożyczki z gwarantem przyznawane są nawet osobom bez stałego zatrudnienia. Dzięki temu bezrobotni również mogą skorzystać z tego rozwiązania, oczywiście przy akceptacji odpowiedniego gwaranta.

Semantycznie związane terminy, które warto w tym kontekście uwzględnić to: szybka pożyczka, formalności, ocena zdolności kredytowej, pożyczka pozabankowa, ewentualne koszty pozaodsetkowe oraz proces aplikacji online. Każda z tych fraz odgrywa kluczową rolę w pełnym zrozumieniu zagadnienia gwarantowanych pożyczek w Polsce i powinna być brana pod uwagę przy rozważaniu tej formy finansowania.

Pamiętaj, że gwarantowana chwilówka w Polsce to nie tylko wygodna, ale i bezpieczna forma pożyczki pod warunkiem, że zadbamy o terminową spłatę zobowiązań, aby uniknąć kosztów dodatkowych jak odsetki za zwłokę czy koszty windykacji. Ostatecznie, przy odpowiedzialnym podejściu, pożyczka z gwarantem może stanowić skuteczny sposób na szybkie uzyskanie potrzebnych środków finansowych.

Alternatywa dla osób z negatywną historią kredytową w Polsce

Typ Szczegóły Wymagania Korzyści Przykładowe firmy Uwagi
Pożyczki pozabankowe Krótko- lub średnioterminowe pożyczki udzielane przez firmy poza sektorem bankowym. Minimum formalności, brak sprawdzania w BIK. Szybkość udzielenia pożyczki, dostępność dla osób z negatywną historią kredytową. Wyższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów bankowych.
Lombardy Pożyczki udzielane pod zastaw wartościowych przedmiotów. Posiadanie wartościowego przedmiotu na zastaw (np. biżuteria, elektronika). Brak weryfikacji zdolności kredytowej, szybki dostęp do gotówki. Ryzyko utraty zastawionego przedmiotu w przypadku niespłacenia pożyczki.
Karty kredytowe z zabezpieczeniem Karty kredytowe wymagające zabezpieczenia finansowego, najczęściej w postaci depozytu bankowego. Zabezpieczenie w postaci depozytu, zwykle równowartości przyznanego limitu kredytowego. Budowanie pozytywnej historii kredytowej, możliwość korzystania z karty kredytowej. Wymagana kwota zabezpieczenia, ograniczony dostęp do części funkcji tradycyjnych kart kredytowych.
Social lending Pożyczki udzielane przez osoby prywatne za pośrednictwem platform internetowych. Rejestracja na platformie social lending, indywidualne negocjacje warunków. Elastyczne warunki, możliwość negocjacji bez udziału instytucji finansowych. Ryzyko wyższych kosztów pożyczki, brak gwarancji uzyskania pożyczki.