5000 zł brutto ile to netto

Zarobki 5000 brutto – ile to netto?

Nawet osoby zatrudnione już na umowę o pracę często nie rozumieją, jakie świadczenia opłacane są z ich wypłat. Wiedzą powszechną jest, że pracownik otrzymuje tak naprawdę kwotę netto (na rękę). Jak jednak obliczyć wynagrodzenie, które otrzymamy ostatecznie na konto? Jak sprawdzić wysokość podatków i opłat na naszej umowie o pracę (takich jak ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka na podatek, fundusz pracy)? Wypłata wcale nie musi być czarną magią dzięki kalkulatorom wynagrodzenia.

Poszczególne podatki i opłaty odliczane od zarobku brutto — umowa o pracę

Użycie kalkulatora wynagrodzeń powinno jasno podać ostateczną kwotę netto, która spłynie wasze konto po każdym przepracowanym miesiącu. Wszystko oczywiście po tym, jak zgodnie z przepisami podpiszecie prawomocną umowę o pracę. Dobrze jest jednak zrozumieć konkretne opłaty, które odliczane są od wynagrodzenia brutto. Dlatego poniżej przedstawiamy wszystkie koszty, jakimi obciążane jest wynagrodzenie brutto na podstawie umowy o pracę.

Składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie chorobowe)

Żaden pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę nie jest zwolniony z opłacania składek ZUS (Zakład Ubezpieczenia Społecznego). Co jednak kryje się za tą nazwą? Jak łatwo wydedukować, ubezpieczenie emerytalne to środki odkładane na okres po zakończonym stosunku pracy ze względu na wiek. Obecnie wynosi ono 9,76% na umowie o pracę. Składkę chorobową obliczamy z kolei, odejmując 2,45% od kwoty brutto. Ubezpieczenie chorobowe jest składką dobrowolną (jedyną w tym zestawie). Zapewnia ono pracownikowi opiekę ZUS na wypadek nagłej choroby. Do pełnej składki ZUS dochodzi jeszcze ubezpieczenie rentowe, które stanowi 1,5% pensji brutto. To świadczenie zapewniające pracownikowi rentę na wypadek niezdolności do dalszej pracy. Osoby, które obejmuje ubezpieczenie rentowe i emerytalne, objęte są także obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym.

Skrótowo, te cztery świadczenia to tzw. ubezpieczenie społeczne. W przypadku kwoty 5000 zł brutto ubezpieczenie emerytalne wyniesie więc 488 zł, ubezpieczenie rentowe 75 zł, a wysokość ubezpieczenia chorobowego to 122,5 zł. Normalna składka ZUS od kwoty 5000 brutto powinna więc wynieść 685,5 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Co ważne, składkę zdrowotną obliczamy nie od wyjściowej kwoty brutto, lecz od tego co wyjdzie, gdy odejmiemy od niej wcześniej omówione składki na ubezpieczenia społeczne. Pełne ubezpieczenie zdrowotne wynosi w Polsce 9% i podobnie jak np. ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowe. W tym jednak wypadku kwota brutto obciążona jest nieco mniejszą wartością. Dzieje się tak dlatego, że od kwoty netto odliczana jest składka zdrowotna w wysokości 7,75%. Dla pensji o wysokości 5 000 zł brutto ubezpieczenie zdrowotne wynosi więc 388,31 zł (pełna składka) i 334,37 zł (składka odliczona).

Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy obowiązuje wszystkie osoby fizyczne i prawne, które zarabiają. Podatek dochodowy obciąża jednak w różnym stopniu i zależny jest od wysokości zarobku. Żeby wyszła nam poprawna zaliczka na podatek dochodowy, wciąż operować będziemy na kwotach po odjęciu składek na ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa opodatkowania bierze pod uwagę również elastyczne koszty ponoszone przez pracownika. Koszt uzyskania przychodu (bo o niego chodzi) będzie się bowiem różnił w zależności od konkretnej osoby. Według definicji jest to wydatek, który musi ponieść zatrudniony na umowie o pracę lub innej, żeby był w stanie zarobić. O tę kwotę ostatecznie pomniejszany jest przychód, co służy kalkulowaniu dochodu. Wlicza się w nią np. koszty dojazdu do pracy.

Kwotę brutto pomniejszamy więc o składki na ubezpieczenia i ustalone koszty uzyskania przychodu. Wynik tego odejmowania mnożymy razy 17% (wysokość podatku dochodowego), a następnie odejmujemy od niego kwotę wolną od podatku. Od sumy, która nam wyjdzie, odejmujemy następnie składkę zdrowotną (wspomniane 7,75%).

Zaliczkę na podatek dochodowy obliczamy więc, dodając do siebie koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne. Pamiętajmy jednak, że dla osób fizycznych istnieje kwota wolna od podatku i ubezpieczenie zdrowotne, które odliczamy.

Jak obliczyć kwotę netto — umowa zlecenie i umowa o dzieło

W przypadku innego rodzaju umowy zawartej z pracodawcą opłaty będą się zmieniały. Umowa zlecenie czy umowa o dzieło rozliczane są bowiem w inny sposób. W przypadku tej pierwszej odlicza się 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodu, a następnie wynik staje się podstawą do opodatkowania. Konieczne będzie też odprowadzenie podatku w wysokości 18% (pomniejszonego o składkę zdrowotną), którego kwotę dodajemy do 9% składki zdrowotnej i odejmujemy od wynagrodzenia brutto.

Jeśli chodzi o umowę o dzieło, nie odprowadza się tu składek zdrowotnych. W praktyce więc, żeby uzyskać ostateczną wysokość wynagrodzenia netto, konieczne będzie ustalenie kosztów uzyskania przychodu, a także obliczenie podatku 18%. Dodatkowo, gdy na mocy umowy zlecenia lub o dzieło nastąpi przekazanie praw autorskich na zleceniodawcę (pracodawcę), kwota netto (na rękę) wzrasta.

Wynagrodzenie netto — kalkulator wynagrodzeń pomoże obliczyć kwotę netto (na rękę).

Pamiętajcie, że kalkulator wynagrodzeń pełni jedynie funkcję informacyjną i nie może być wykorzystywany do celów rozliczeń pomiędzy pracodawcami a ich pracownikami. Miesięczne zarobki pracownika nie powinny być zależne od tych obliczeń, a wyniki pojawiające się w kalkulatorze wynagrodzeń nie powinny być przedstawiane jako podstawa sum deklarowanych i wysyłanych do urzędu skarbowego i ZUS. Żaden z dostawców usługi nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyników pokazywanych przez kalkulator, gdyż służą one wyłącznie do użytku prywatnego. Kalkulatory pokazują też sumy przybliżone bądź zaokrąglone — dlatego pełną jedynie funkcję poglądową.

Żeby poznać wynagrodzenie netto, wpisz kwotę wynagrodzenia brutto, uzupełnij rubryki dotyczące kosztów uzyskania przychodu, a także innych zmiennych. Najlepsze narzędzia tego typu powinny przydać się również właścicielom firm, gdyż pokażą także koszty pracodawcy.

5000 brutto — ile to netto? Ostateczne wyliczenia

Zakładając, że wynagrodzenie brutto wynosi 5000 zł, a jego podstawą jest umowa o pracę, wynagrodzenie netto powinno wynieść 3550,19 zł (według kalkulatorów wynagrodzenia.pl). Zaznaczamy jednak, że kwota netto, którą pokazują kalkulatory, może różnić się od tego, ile faktycznie pieniędzy zostanie odprowadzonych od kwoty brutto.

Ostatecznie kalkulatory wynagrodzeń (choć pełnią rolę informacyjną) mogą stać się przydatnym narzędziem na przykład podczas decydowania się na konkretny rodzaj umowy z nowym pracodawcą. W przypadku umowy o pracę kwota netto będzie oczywiście niższa niż przy umowie o dzieło czy zlecenie. Warto jednak w pełni zrozumieć niuanse, które związane są z rozliczaniem konkretnych typów umów. Potem nie będziecie musieli główkować, dlaczego kwota brutto z oferty różni się od tego, co dostaliśmy na konto po pierwszym miesiącu pracy.