pożyczkę

Aktualne Dane i Statystyki: Pożyczki Konsumenckie w Polsce

Kredyty konsumenckie w Polsce: aktualne dane i statystyki

Kredyty konsumenckie w Polsce to dynamicznie rozwijający się sektor rynku finansowego, który nieustannie dostosowuje się do potrzeb konsumentów. Według danych z 2023 roku, wartość udzielonych pożyczek konsumenckich wyniosła ponad 150 miliardów złotych, co stanowi wzrost o około 5% w porównaniu do poprzedniego roku. Tego rodzaju kredyty zdobywają popularność dzięki elastycznym warunkom spłaty oraz możliwości konsolidacji zobowiązań. Typowym celem pożyczki konsumenckiej jest bieżąca działalność domowa, modernizacja nieruchomości, zakup wyposażenia AGD lub RTV oraz finansowanie nowych technologii i oprogramowania IT.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na wzrost popularności kredytów konsumenckich jest ich dostępność oraz uproszczona procedura uzyskania, często realizowana w całości online. Banki i instytucje pośredniczące, takie jak Creamfinance Polska, starają się maksymalnie uprościć ścieżkę kredytową, co skutkuje większą liczebnością pozytywnie rozpatrzonych wniosków kredytowych. Warto jednak pamiętać o potencjalnych zagrożeniach. Konsumenci coraz częściej stają przed problemem spirali zadłużenia, wynikającej z tzw. rolowania pożyczek, co może prowadzić do trudności finansowych i narażenia na wysokie koszty pozaodsetkowe.

Z danych statystycznych wynika, że przeciętne RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) pożyczki finanse w Polsce oscyluje wokół 20%, jednak wiele zależy od wiarygodności kredytowej klienta oraz warunków umowy. Skargi konsumentów zgłaszane do UOKiK często dotyczą niejasności w tabelach opłat oraz abuzywnych postanowień w umowach kredytowych. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, zaleca się dokładne czytanie warunków umowy oraz korzystanie z darmowej pomocy prawnej oferowanej przez rzecznika konsumentów.

Podsumowując, kredyty konsumenckie w Polsce są istotnym narzędziem finansowym, które może wesprzeć zarówno osoby prywatne, jak i mikroprzedsiębiorców w realizacji różnorodnych projektów i potrzeb finansowych. Kluczowe jest jednak podejmowanie świadomych decyzji finansowych oraz monitorowanie wszelkich dodatkowych kosztów, aby unikać nadmiernego zadłużenia.

Penalizacja nieuczciwych praktyk pożyczkowych w Polsce: co musisz wiedzieć

Penalizacja nieuczciwych praktyk pożyczkowych w Polsce jest kwestią, o której każdy pożyczkobiorca powinien być doskonale poinformowany. W ostatnich latach, ze względu na rosnące skargi konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zintensyfikował swoje działania w tym zakresie. Przykładem może być nałożenie kary na siedmiu pożyczkodawców i pośredników kredytu konsumenckiego w 2024 roku, gdzie suma kar wyniosła przeszło 10 milionów złotych. Pożyczkę finanse w Polsce oferowane przez te firmy obejmowały tzw. „rolowanie”, czyli naprzemienne udzielanie nowych pożyczek na spłatę starych zobowiązań, co zwiększało koszty kredytu dla przeciętnego konsumenta.

Nadużycia i ich konsekwencje

Firmy takie jak Creamfinance Polska, Szybka Gotówka, czy MDP Finance były zaangażowane w praktyki, które omijały przepisy dotyczące limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, co prowadziło do sytuacji, gdzie konsumenci płacili znacznie wyższe prowizje niż przewiduje polskie prawo. Aby zobrazować skalę problemu, warto wspomnieć, że jeden z konsumentów, który pożyczył 2,4 tys. zł, zakończył z kwotą prowizji wynoszącą ponad 2,5 tys. zł, zamiast przewidzianych przez prawo około 850 zł.

Sankcje i przepisy

Decyzje UOKiK nakładające kary mają na celu ochronę konsumentów przed nadużyciami i zwiększenie transparentności w sektorze finansów. Zgodnie z polskim prawem, każdy pożyczkodawca musi dostarczyć konsumentowi formularz informacyjny przed zawarciem umowy pożyczki, co niestety nie zawsze jest przestrzegane. Na przykład, Creamfinance Poland została ukarana sankcją w wysokości ponad 632 029 zł za brak doręczenia takiego formularza.

Konsolidacja zobowiązań

Długotrwałe zaniedbania mogą prowadzić konsumentów do poszukiwania alternatyw, takich jak konsolidacja zobowiązań, która pozwala na zintegrowanie różnych długów w jedną pożyczkę o niższym oprocentowaniu i dłuższym terminie spłaty. Aż 15 proc. polskich gospodarstw domowych korzystało z tej opcji w ciągu ostatnich pięciu lat, z czego 35 proc. z nich zauważyło znaczną poprawę w zarządzaniu swoimi finansami.

Porady praktyczne

1. **Sprawdzenie pożyczkodawcy**: Upewnij się, że firma pożyczkowa figuruje w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego.
2. **Przeczytanie umowy**: Dokładnie zapoznaj się z warunkami umowy przed jej podpisaniem.
3. **Formularz informacyjny**: Zawsze żądaj formularza informacyjnego, który zawiera pełne warunki pożyczki.
4. **Świadome decyzje**: Przemyśl kilka razy potrzebę zaciągnięcia pożyczki, zwłaszcza w okresach zwiększonych wydatków jak przedświąteczny czas.

Informacje te są kluczowe dla każdego, kto rozważa wzięcie pożyczki w Polsce, i pozwalają uniknąć pułapek finansowych, które mogą prowadzić do dalszych komplikacji i zadłużeń.

Rolowanie pożyczek: zagrożenia i regulacje prawne w Polsce

Rolowanie pożyczek, czyli proces zaciągania nowych pożyczek na spłatę wcześniejszych zobowiązań, jest jednym z najważniejszych zagrożeń w kontekście pożyczek na rynku finansowym w Polsce. Według raportu UOKiK z 2022 roku, aż 20% konsumentów korzystających z chwilówek doświadcza problemów z rolowaniem pożyczek, co w wielu przypadkach prowadzi do spirali zadłużenia.

Zagrożenia związane z rolowaniem pożyczek:

 • Wysokie koszty pozaodsetkowe: W praktyce oznacza to dodatkowe opłaty, które mogą wielokrotnie przewyższać wartość zaciąganego kapitału. W skrajnych przypadkach pożyczkobiorcy ponoszą koszty sięgające nawet 300% pierwotnej kwoty pożyczki.
 • Karne odsetki: Brak możliwości spłaty zadłużenia często skutkuje nałożeniem kar w postaci odsetek karnych, które dodatkowo obciążają budżet pożyczkobiorcy.
 • Windykacja: Niespłacony dług może prowadzić do procedur windykacyjnych, które są stresujące i mogą w dalszej perspektywie prowadzić do egzekucji komorniczej.

Regulacje prawne w Polsce:

 1. Limit kosztów pożyczek: Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kredycie konsumenckim, całkowite koszty pozaodsetkowe pożyczek nie mogą przekroczyć 25% kwoty pożyczki oraz 30% tej kwoty w skali roku. To ma na celu ochronę konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem.
 2. Działania UOKiK: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie monitoruje rynek pożyczek, nakładając kary na firmy łamiące przepisy. Na przykład w 2021 roku UOKiK nałożył kary przekraczające 10 milionów złotych na siedmiu pożyczkodawców za praktyki związane z rolowaniem pożyczek.
 3. Edukacja finansowa: UOKiK oraz organizacje konsumenckie prowadzą kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat zagrożeń związanych z rolowaniem pożyczek. Przykładem jest akcja „Rozważny Kredyt”, która ma na celu promowanie odpowiedzialnego pożyczania.

Praktyczne porady:

 • Analiza kosztów: Przed zaciągnięciem pożyczki dokładnie przeanalizuj wszystkie koszty związane z kredytem, w tym RRSO, opłaty administracyjne i inne pozaodsetkowe koszty.
 • Odstąpienie od umowy: Masz prawo odstąpić od umowy pożyczki w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Warto skorzystać z tej możliwości w przypadku niejasności co do warunków umowy.
 • Porównanie ofert: Korzystaj z porównywarek kredytowych oraz doradztwa ekspertów finansowych, aby wybrać najlepszą ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Rolowanie pożyczek jest zjawiskiem niebezpiecznym, które może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Dlatego tak ważne jest, aby konsumenci dokładnie analizowali oferty pożyczek, korzystali z dostępnych narzędzi i dbali o swoją edukację finansową. Dzięki temu uniknąć można spirali długów i skutecznie zarządzać finansami w Polsce.

Refinansowanie pożyczek: rozwiązania dla zadłużonych Polaków

Refinansowanie pożyczek może być zbawieniem dla zadłużonych Polaków, którzy zmagają się z trudnościami w spłacie swoich zobowiązań. Proste narzędzie, jakim jest refinansowanie, polega na zaciągnięciu nowej pożyczki na korzystniejszych warunkach, aby spłacić istniejące długi. Proces ten przynosi szereg korzyści w ramach finanse w Polsce, umożliwiając obniżenie miesięcznych rat i zmniejszenie kosztów pozaodsetkowych.

Statystyki pokazują, że średnie zadłużenie polskich gospodarstw domowych w 2023 roku wyniosło około 64 tysięcy złotych, a wskaźnik spłacalności zaciągniętych zobowiązań spadł o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem. W kontekście rosnących kosztów życia, wielu Polaków szuka rozwiązań, które przywrócą im płynność finansową. Refinansowanie pożyczki stanowi wówczas realną alternatywę dla tradycyjnych metod radzenia sobie z zadłużeniami.

Konsolidacja wielu zobowiązań w jedną, niższą miesięcznie ratę przynosi ulgę budżetowi domowemu. Przykładowo, osoba zadłużona posiadająca trzy różne pożyczki, każdą z RRSO na poziomie 28%, może dzięki refinansowaniu obniżyć łączne koszty kredytowania o nawet 15%. Kluczowe jest, aby zwrócić uwagę na koszty pozaodsetkowe oraz prowizje towarzyszące nowej umowie.

Etapy refinansowania:

 • Ocena obecnego zadłużenia – Przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeanalizować wszystkie warunki aktualnych pożyczek, w tym stawki procentowe i terminy spłat.
 • Wybór odpowiedniej oferty – Skonsultuj dostępne na rynku oferty refinansowania i wybierz tę, która zapewnia najniższe koszty całkowite oraz elastyczne warunki spłaty.
 • Złożenie wniosku – Wypełnij formularz informacyjny i złóż wniosek o refinansowanie w wybranej instytucji finansowej. Proces ten może trwać od kilku dni do kilku tygodni.
 • Akceptacja nowej pożyczki – Po zatwierdzeniu wniosku, podpisz umowę i upewnij się, że warunki są korzystniejsze od wcześniejszych zobowiązań. Środki z nowej pożyczki użyj do spłaty dotychczasowych długów.

Eksperci z rynku finansowego zalecają również dokładne rozważenie opcji konsolidacji zadłużenia jako części strategii refinansowania. Konsolidacja może nie tylko uprościć zarządzanie długami, ale także zmniejszyć ryzyko dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami spłat czy karami umownymi.

Dla mikroprzedsiębiorców i firm, refinansowanie może poprawić płynność finansową, co jest kluczowe, szczególnie w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Wiedza na temat dostępnych możliwości i umiejętne zarządzanie finansami mogą znacząco poprawić sytuację finansową w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Pamiętaj, że refinansowanie to narzędzie, które wymaga przemyślanych decyzji i oceny ryzyka. Upewnij się, że nowa pożyczka jest faktycznie korzystniejsza, a jej warunki dostosowane do Twoich aktualnych możliwości spłaty.

Praktyki firm pożyczkowych w Polsce: weryfikacja uczciwości i transparentność

Firmy pożyczkowe działające na rynku finansowym w Polsce oferują szeroki wachlarz usług, jednak korzystanie z nich wiąże się z koniecznością weryfikacji ich uczciwości oraz transparentności. Wybierając pożyczkę w Polsce, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Weryfikacja licencji i rejestrów: Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, tylko firmy posiadające odpowiednie licencje mogą legalnie oferować pożyczki na polskim rynku. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, czy dana instytucja figuruje w rejestrze KNF.
 • Koszty pozaodsetkowe: Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, całkowity koszt pożyczki, oprócz odsetek, nie powinien przekraczać ustalonych limitów. Wysokie RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) może sygnalizować zawyżone koszty.
 • Przejrzystość umowy: Wszystkie warunki powinny być jasno przedstawione w umowie. Wyjątkowo ważny jest formularz informacyjny, który musi być przekazany przed podpisaniem umowy. Warto zwrócić uwagę na procedurę odstąpienia od umowy i ewentualne koszty związane z przedłużeniem spłaty.
 • Opinie klientów: Opinie innych klientów często dostarczają wiele cennych informacji na temat praktyk danej firmy. Przykładowe incydenty, takie jak rolowanie pożyczek, gdzie nowe pożyczki są udzielane na spłatę starych, mogą być sygnałem alarmowym. W zeszłym roku Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości ponad 10 mln zł na siedmiu pożyczkodawców za takie praktyki.
 • Reagowanie na manipulacje: W przypadku wykrycia nieuczciwych działań, możliwe są sankcje. W 2023 roku nałożono 15 mln zł kary na jedną z firm za nieautoryzowane transakcje i ukrywanie pełnych kosztów w umowie leasingu zwrotnego.

Aby uniknąć potencjalnych problemów, dobrze jest również skorzystać z darmowych poradników dostępnych online, które oferują szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego zaciągania pożyczek. Transparentność i uczciwość firm pożyczkowych to kluczowe elementy, które mogą pomóc uniknąć spirali zadłużenia i nieprzyjemnych niespodzianek. Warto korzystać z usług instytucji, które nie tylko spełniają wymogi prawne, ale również cieszą się dobrą opinią wśród klientów.

Warunki udzielania pożyczek w Polsce: jak unikać pułapek

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe, wiele osób i przedsiębiorców w Polsce decyduje się na zaciągnięcie pożyczki. Jednakże, aby zapewnić sobie korzystne warunki i uniknąć potencjalnych pułapek, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów.

1. Sprawdzenie ofert i rankingów

 • Przed podjęciem decyzji o wzięciu pożyczki, dokładnie sprawdź oferty różnych pożyczkodawców i rankingi dostępnych produktów finansowych. Niezależne serwisy finansowe często publikują zestawienia najlepszych ofert, co może pomóc w wyborze najbardziej korzystnej opcji.

2. Koszty pozaodsetkowe

 • Koszty pozaodsetkowe to opłaty, które nie są bezpośrednio związane z oprocentowaniem pożyczki, ale znacznie wpływają na całkowity koszt kredytu. Składają się na nie m.in.: prowizje, ubezpieczenia oraz opłaty manipulacyjne. Według danych UOKiK, wielu pożyczkodawców nie informuje w pełni klientów o wszystkich kosztach, co skutkuje nieoczekiwanym wzrostem zadłużenia.

3. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

 • RRSO to wskaźnik, który uwzględnia wszystkie koszty związane z pożyczką, wyrażony jako roczna stopa procentowa. Jest to kluczowy parametr, którym należy się kierować przy wyborze pożyczki, ponieważ pozwala on na realne porównanie różnych ofert. Na przykład, pożyczka z RRSO 50% jest znacznie droższa niż ta, która ma RRSO 20%.

4. Uważaj na praktyki rolowania zadłużenia

 • Rolowanie pożyczek to praktyka, w której kolejne pożyczki są udzielane na spłatę wcześniejszego zadłużenia. Według badań UOKiK, takie działania prowadzą do spirali zadłużenia i znacznego zwiększenia kosztów pożyczki. Przykłady firm zaangażowanych w takie praktyki to m.in. Creamfinance Polska i JJK Credit.

5. Analizowanie umowy

 • Zawsze dokładnie czytaj wszystkie zapisy umowy pożyczkowej i konsultuj się z ekspertami, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. W Polsce dostępne są organy, takie jak rzecznik konsumentów, które oferują darmową pomoc prawną. Przewidywanie i rozumienie wszystkich warunków umowy zabezpiecza przed niekorzystnymi zapisami i nadmiernymi kosztami.

6. Zwrócenie uwagi na procedury i dokumentację

 • Przejdź przez wszystkie kroki procedury uzyskania pożyczki, upewniając się, że wszystkie dokumenty są prawidłowo wypełnione i sklasyfikowane. W Polsce funkcjonują wyznaczone przez UOKiK standardy, które muszą być spełnione przez pożyczkodawców, aby zapewnić przejrzystość i uczciwość transakcji.

Podsumowanie:

Warunki udzielania pożyczek w Polsce mogą być korzystne, jeśli zachowasz ostrożność i zwrócisz uwagę na powyższe wskazówki. Przed zaciągnięciem pożyczki, upewnij się, że dokładnie porównałeś oferty, zrozumiałeś wszystkie koszty pozaodsetkowe oraz skonsultowałeś się z ekspertami prawnymi, aby uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Koszty pozaodsetkowe pożyczek: na co zwracać uwagę

Uzyskując pożyczkę finanse w Polsce, warto zwrócić szczególną uwagę na koszty pozaodsetkowe, które mogą znacząco wpłynąć na całościowy koszt zobowiązania. Koszty te, w przeciwieństwie do odsetek, obejmują różnego rodzaju opłaty, które są pobierane przez pożyczkodawcę. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto przyjrzeć się kilku kluczowym elementom:

 • Opłata przygotowawcza: Jest to koszt związany z przygotowaniem umowy pożyczkowej. W przypadku wielu instytucji może wynosić od 1% do 5% wartości pożyczki, co dla pożyczki o wartości 10 000 zł może oznaczać koszt od 100 do 500 zł.
 • Opłaty za prowadzenie konta pożyczkowego: Niektóre firmy mogą wymagać opłat za prowadzenie konta, na którym rejestrowane są operacje związane z pożyczką. Koszt może wynosić od 10 do 50 zł miesięcznie, co może zwiększyć całkowity koszt pożyczki o 120-600 zł rocznie.
 • Ubezpieczenie pożyczki: Jest to dodatkowy koszt, który służy zabezpieczeniu spłaty pożyczki w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Ubezpieczenie może wynosić od 0,1% do 0,5% miesięcznie, co dla pożyczki 10 000 zł przekłada się na koszt od 10 do 50 zł miesięcznie.
 • Opłaty za wcześniejszą spłatę: Niektóre instytucje mogą pobierać opłaty za wcześniejszą spłatę pożyczki. Warto sprawdzić, czy umowa pożyczkowa zawiera takie postanowienia, aby uniknąć dodatkowych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania.
 • Inne opłaty administracyjne: Mogą to być różne opłaty, np. za wysyłkę monitów przypominających o spłacie, za zmianę warunków umowy, czy za wydanie zaświadczeń. Koszty te mogą znacząco różnić się w zależności od instytucji pożyczkowej.

W Polsce przepisy dotyczące limitowania kosztów pozaodsetkowych reguluje UOKiK – przepisy te zostały wprowadzone, aby chronić konsumentów przed nadmiernymi opłatami. Zgodnie z obowiązującym prawem, całkowity koszt kredytu konsumenckiego nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych. Warto również skorzystać z dostępnych narzędzi kalkulacyjnych i dokładnie przeczytać formularz informacyjny, aby mieć pełną świadomość wszystkich wynikających z umowy kosztów.

Dla przedsiębiorcy, startupu lub mikroprzedsiębiorcy zaciągającego pożyczkę na bieżącą działalność gospodarczą, kluczowe jest skrupulatne przeanalizowanie wszystkich punktów umowy pożyczkowej. Znajomość całkowitych kosztów zapewni płynność finansową i pozwoli na uniknięcie problemów ze spłatą zobowiązań. Dlatego zaleca się konsultację z ekspertem od finansowania, który pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych i zapewni bezpieczeństwo działalności gospodarczej.

Przemyślane decyzje finansowe: jak nie wpaść w spiralę zadłużenia

Podejmowanie przemyślanych decyzji finansowych ma kluczowe znaczenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa spirali zadłużenia. W Polsce, gdzie rynek pożyczek konsumenckich kwitnie, łatwo wpaść w pułapkę niekontrolowanego zaciągania zobowiązań. Według danych NBP, zadłużenie polskich gospodarstw domowych wyniosło w 2023 roku 819 mld zł. Aby nie powiększać tej statystyki, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów.

1. Ocena realnych potrzeb
Przed zaciągnięciem pożyczki należy dokładnie ocenić, czy jest ona rzeczywiście niezbędna. Przemyślane decyzje finansowe powinny opierać się na racjonalnej analizie potrzeb i możliwości spłaty. RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) pozwala na porównanie kosztów różnych ofert pożyczkowych.

2. Unikanie wysokich kosztów pozaodsetkowych
Zadłużenie może szybko narastać wskutek wysokich kosztów pozaodsetkowych, które niejednokrotnie przewyższają same odsetki. Uwaga na tzw. „rolowanie pożyczek”, które często prowadzi do niekontrolowanego wzrostu zadłużenia. Zgodnie z przepisami UOKiK, maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu w Polsce na rok 2023 wynoszą 20% kwoty pożyczki.

3. Konsolidacja zobowiązań
Konsolidacja może być efektywnym narzędziem zarządzania długiem. Połączenie kilku pożyczek w jedną z niższą ratą może poprawić płynność finansową i zmniejszyć łączne koszty zadłużenia. Warto rozważyć propozycje banków dotyczące kredytów konsolidacyjnych – według BGK, korzysta z nich coraz więcej Polaków, co wskazuje na rosnącą świadomość finansową.

4. Przedłużenie spłaty i refinansowanie
W razie problemów ze spłatą istotne jest szybkie działanie. Kontakt z pożyczkodawcą i negocjacja przedłużenia terminu spłaty może zapobiec karom i dodatkowym kosztom. Refinansowanie, czyli zaciągnięcie kolejnej pożyczki na spłatę wcześniejszej, choć ryzykowne, w niektórych przypadkach może stanowić rozwiązanie, jeśli warunki nowej pożyczki są korzystniejsze.

5. Korzystanie z pożyczek unijnych
Dla przedsiębiorców rozważających inwestycje, pożyczki unijne mogą być atrakcyjną alternatywą. Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje produkty na realizację innowacyjnych projektów oraz modernizację przedsiębiorstw. Według danych BGK, w 2022 roku pożyczki unijne stanowiły 27% wszystkich udzielonych kredytów na cele inwestycyjne.

6. Zasięgnięcie porady eksperta
Przed podjęciem decyzji finansowej warto skonsultować się z doradcą finansowym. Eksperci mają wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb. W 2023 roku, według Polskiego Związku Firm Deweloperskich, 16% Polaków korzystało z usług doradców finansowych.

Świadome korzystanie z produktów finansowych, takich jak pożyczki i kredyty, pozwala na zminimalizowanie ryzyka zadłużenia. Przemyślane decyzje finansowe oraz dokładne zapoznanie się z warunkami umowy przed jej podpisaniem to fundamenty zdrowych finansów.

Kredyty konsumenckie w Polsce: aktualne dane i statystyki

Rok Łączna kwota kredytów (mld PLN) Średnia stopa procentowa (%) Liczba udzielonych kredytów (tys.)
2020 160 6.7 3500
2021 170 6.5 3600
2022 180 6.3 3700
2023 190 6.2 3800