chwilówka online dla zadłużonych

Chwilówka online dla zadłużonych – warunki uzyskania w Polsce

Warunki uzyskania chwilówek online dla zadłużonych

Chwilówka online dla zadłużonych to popularne rozwiązanie na polskim rynku finansowym dzięki swojej dostępności i szybkości. Aby jednak uzyskać taką pożyczkę, należy spełnić określone warunki. Pożyczkodawcy zazwyczaj wymagają pełnoletniości (najczęściej wiek od 18 do 75 lat), posiadania obywatelstwa polskiego oraz zamieszkiwania na terytorium Polski. Istotnym elementem jest także zdolność kredytowa i pełna zdolność do czynności prawnych. Weryfikacja tożsamości odbywa się poprzez przelew weryfikacyjny lub specjalne aplikacje (np. Kontomatic), co może znacznie przyspieszyć cały proces.

Formalności związane z chwilówkami online są zazwyczaj ograniczone do minimum. Wnioskodawca musi posiadać ważny dowód osobisty, osobisty rachunek bankowy (konto wspólne nie jest akceptowane) oraz aktywny numer telefonu i adres e-mail. Weryfikacja w bazach takich jak BIK, BIG czy KRD jest często pomijana, co ułatwia uzyskanie pożyczki nawet osobom z negatywną historią kredytową lub egzekucją komorniczą.

Minimalne wymagania wobec potencjalnych pożyczkobiorców oznaczają, że nie jest konieczne przedstawianie zaświadczeń o dochodach, chociaż w niektórych przypadkach pożyczkodawca może poprosić o wyciąg z konta bankowego, PIT czy zaświadczenie od pracodawcy.

Termin spłaty chwilówek online wynosi przeważnie od 30 do 45 dni, a w przypadku opóźnienia mogą zostać naliczone dodatkowe odsetki karne oraz koszty windykacyjne. Warto również zwrócić uwagę na całkowity koszt pożyczki, który obejmuje zarówno oprocentowanie, jak i różnego rodzaju prowizje i opłaty administracyjne. Regulaminy pożyczkodawców często oferują darmowe pierwsze pożyczki, co oznacza brak dodatkowych kosztów przy terminowej spłacie.

Podsumowując, chwilówki online dla zadłużonych są łatwo dostępne i charakteryzują się szybkim przelewem środków (często w ciągu kilkunastu minut), jednak wymagają odpowiedzialnego podejścia do spłaty, aby uniknąć dodatkowych obciążeń i negatywnych konsekwencji finansowych.

Pośrednictwo kredytowe Wandoo Finance i zakres umocowań pośrednika

Pośrednictwo kredytowe oferowane przez Wandoo Finance charakteryzuje się szerokim zakresem umocowań, które mają na celu ułatwienie zarówno procesów związanych z udzielaniem pożyczek, jak i ich późniejszą obsługą. Firma działa z poszanowaniem obowiązujących przepisów, a jej zadaniem jest stworzenie pomostu między pożyczkodawcami a klientami. Podstawową usługą pośrednika jest prowadzenie serwisu umożliwiającego złożenie wniosku o pożyczkę i jego przetwarzanie, co jest szczególnie pomocne dla osób poszukujących takich produktów jak chwilówka online dla zadłużonych finanse w Polsce.

Zakres umocowań pośrednika obejmuje:

 • Prowadzenie serwisu internetowego – Wandoo Finance zarządza portalem, przez który klienci mogą składać wnioski o kredyt czy pożyczkę, zapoznać się z ofertą współpracujących pożyczkodawców oraz otrzymać decyzję kredytową.
 • Pośredniczenie w zawieraniu umów pożyczkowych – zapewnienie odpowiednich procedur dotyczących zawierania umów, weryfikacja tożsamości klientów oraz dokładna analiza ich zdolności kredytowej. Obejmuje to także zasięganie informacji o zobowiązaniach wnioskodawcy w takich bazach danych jak BIK, BIG czy KRD.
 • Obsługa umów pożyczkowych – pośrednik wspiera klientów w prawidłowej realizacji zawartych umów, np. poprzez monitorowanie spłat, wysyłanie przypomnień o terminach oraz doradztwo w przypadku trudności finansowych.

Wandoo Finance, jako doświadczony pośrednik kredytowy, umożliwia klientom dostęp do różnych produktów finansowych, takich jak chwilówki online, które są dostosowane do specyficznych potrzeb, np. osób z negatywną historią kredytową. Firma działa w oparciu o kapitał zakładowy w wysokości 250 000 zł i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, co zapewnia wiarygodność jej działań na rynku.

Reprezentatywny przykład kosztów podczas korzystania z usług pośrednika:

 • Całkowita kwota pożyczki: 1500 zł
 • Całkowity koszt pożyczki: 185,09 zł, w tym prowizja: 162,32 zł i odsetki: 22,77 zł
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 313,50%
 • Czas obowiązywania umowy: 30 dni

Ochrona danych osobowych klientów: Pośrednik przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów, przestrzegając obowiązujących przepisów i stosując odpowiednie środki, takie jak przelew weryfikacyjny, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność informacji.

W obliczu rosnących wymagań regulacyjnych, zarówno Wandoo Finance, jak i współpracujący z nim pożyczkodawcy, podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pośrednik dba również o możliwe pozasądowe rozwiązywanie sporów, współpracując z Rzecznikiem Finansowym oraz korzystając z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online (ODR).

Wybór pośrednika kredytowego znacznie ułatwia proces uzyskania chwilówki online dla zadłużonych, przyczyniając się do ograniczenia formalności i szybkiego dostępu do potrzebnych środków. Taka kompleksowa obsługa sprawia, że korzystanie z usług Wandoo Finance może być korzystnym rozwiązaniem w trudnych sytuacjach finansowych.

Wymagania wobec pożyczkobiorców i sprawdzanie zobowiązań w bazach danych

Obecnie coraz popularniejsze stają się chwilówki online dla zadłużonych, które mogą być jedyną opcją dla osób posiadających negatywną historię kredytową w BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Firmy pożyczkowe oferujące takie pożyczki stosują różnorodne procedury weryfikacji swoich klientów, aby minimalizować ryzyko związane z udzieleniem pożyczki.

Weryfikacja w bazach danych

Przed udzieleniem chwilówki, większość firm pożyczkowych przeprowadza weryfikację w bazach danych takich jak BIK, BIG (Biura Informacji Gospodarczej) czy KRD (Krajowy Rejestr Długów). Dzięki temu mogą one ocenić, czy pożyczkobiorca ma inne zobowiązania i jak radził sobie z ich spłatą. Mimo że niektóre instytucje pozabankowe oferują chwilówki bez BIK, wiele z nich nadal sprawdza pozostałe bazy danych.

Procedury weryfikacyjne

W procesie aplikacji o chwilówkę online, pożyczkobiorca zazwyczaj musi wypełnić formularz, podając swoje dane osobowe, numer PESEL oraz informacje o zatrudnieniu i dochodach. Często wymagana jest także weryfikacja tożsamości poprzez przelew weryfikacyjny w symbolicznej kwocie, jak 1 grosz czy 1 złoty. Takie działania pomagają firmom pożyczkowym zweryfikować autentyczność danych podanych we wniosku i uniknąć oszustw.

Minimalne wymagania

Warunki uzyskania chwilówki online są znacznie mniej restrykcyjne niż w przypadku kredytów bankowych. Wymagana jest pełnoletniość, obywatelstwo polskie oraz posiadanie konta bankowego. Często nie jest wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających dochód, co pozwala na szybki dostęp do środków finansowych bez zbędnych formalności.

Konsekwencje wynikające z weryfikacji

Jeśli w trakcie sprawdzania zobowiązań okaże się, że klient ma opóźnienia w spłatach poprzednich długów, może spotkać się z odmową udzielenia pożyczki lub oferowane mu warunki będą mniej korzystne. To może objawiać się wyższymi odsetkami czy ograniczeniem dostępnej kwoty pożyczki. W skrajnych przypadkach, jeśli pożyczkobiorca znajduje się pod nadzorem komornika, uzyskanie chwilówki online może być całkowicie niemożliwe.

Strategie dla zadłużonych

Dla osób zadłużonych rozważających chwilówki online, korzystne mogą być oferty pierwszej darmowej pożyczki, które pozwalają uniknąć dodatkowych kosztów, pod warunkiem terminowej spłaty. Przed zaciągnięciem zobowiązania warto również skonsultować się z doradcą finansowym i porównać dostępne opcje, aby wybrać najbezpieczniejszą i najtańszą ofertę.

Korzystanie z chwilówek online dla zadłużonych finanse w Polsce może pomóc w wielu sytuacjach, ale należy pamiętać o odpowiedzialnym podejściu i analizie ofert, aby uniknąć dodatkowych problemów finansowych.

Reprezentatywny przykład kosztów chwilówki standardowej

Chwilówki online dla zadłużonych stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w Polsce. Warto jednak dokładnie zrozumieć, z jakimi kosztami wiąże się skorzystanie z takiej opcji. Dla przykładu, reprezentatywny koszt standardowej chwilówki prezentuje się następująco: Załóżmy, że klient pożycza 1500 zł na 30 dni. Oprocentowanie nominalne wynosi 18,5% rocznie, a Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) sięga 313,50%. Całkowity koszt pożyczki wynosi 185,09 zł, w tym prowizja w wysokości 162,32 zł oraz odsetki kapitałowe wynoszące 22,77 zł. W rezultacie, klient musi zwrócić łącznie 1685,09 zł po upływie miesięcznego terminu spłaty.

Chwilówka online dla zadłużonych ma kilka istotnych zalet, takich jak szybki dostęp do gotówki oraz minimalne formalności. Zwykle cały proces wnioskowania jest zdalny, co jest szczególnie wygodne w sytuacji, gdy nie mamy możliwości odwiedzenia fizycznej placówki. Warto jednak pamiętać, że niespłacenie zobowiązania w terminie może skutkować nałożeniem dodatkowych kosztów, takich jak odsetki karne czy opłaty za monity. Ponadto, osoby zadłużone mogą spotkać się z trudnościami podczas weryfikacji zdolności kredytowej przez pożyczkodawców, co niekiedy wpływa na wyższe koszty pożyczki lub konieczność skorzystania z instytucji pozabankowych.

Prawo w Polsce wymaga, aby wszystkie instytucje pożyczkowe przedstawiły reprezentatywny przykład kosztów chwilówki na swoich stronach internetowych, co pozwala klientom zobaczyć potencjalne koszty zobowiązania przed złożeniem wniosku. Mimo to, zawsze warto dokładnie przeanalizować wszystkie warunki umowy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i dodatkowych obciążeń finansowych.

Przy wyborze odpowiedniej oferty, pomocne mogą być różnego rodzaju porównywarki i rankingi chwilówek, które biorą pod uwagę RRSO, opłaty dodatkowe oraz warunki spłaty. Dzięki nim można znaleźć najbardziej korzystną ofertę, która pozwoli na szybkie pozyskanie środków finansowych bez zbędnego ryzyka i stresu. Warto też korzystać z promocyjnych ofert dla nowych klientów, które bardzo często oferują pierwszą pożyczkę za darmo.

Reprezentatywny przykład kosztów chwilówki refinansującej

Chwilówka online dla zadłużonych w Polsce stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują szybkiego wsparcia finansowego. Jednak, aby w pełni zrozumieć jej koszty, warto przeanalizować reprezentatywny przykład chwilówki refinansującej. Przyjmijmy, że klient pożyczył 2000 PLN na 30 dni. Standardowa stopa oprocentowania wynosi 20%, co oznacza odsetki w wysokości 400 PLN. Dodatkowo, firmy pożyczkowe zazwyczaj pobierają prowizję, która może wynosić od 10% do 30% pożyczonej kwoty. W naszym przypadku wynosi to 20%, czyli 400 PLN. Koszty refinansowania obejmują również opłatę za przedłużenie terminu spłaty, która średnio wynosi 15% kwoty pożyczki, czyli 300 PLN. RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) może zatem osiągnąć poziom nawet 700%.

Dlatego całkowity koszt refinansowania chwilówki na 30 dni będzie wynosił:

 • Odsetki – 400 PLN
 • Prowizja – 400 PLN
 • Opłata za przedłużenie – 300 PLN

Całkowita kwota do spłaty: 3100 PLN

Warto pamiętać, że chwilówka refinansująca może wiązać się z dodatkowymi kosztami w przypadku opóźnienia spłaty, takimi jak odsetki karne czy opłaty windykacyjne. Koszt refinansowania może szybko się zwiększyć, jeśli nie będziemy przestrzegać terminów spłaty. Dlatego przed zdecydowaniem się na taką formę pożyczki, warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i regulaminem oraz skorzystać z porównywarek chwilówek online, aby znaleźć najbardziej korzystne oferty. Refinansowanie może być pomocne, ale kluczowe jest, aby podejść do tego odpowiedzialnie i świadomie zarządzać swoimi zobowiązaniami finansowymi.

Ochrona danych osobowych klientów w kontekście chwilówek online

Bezpieczeństwo danych osobowych klientów jest kluczowym elementem dla firm oferujących chwilówki online. W dobie rosnącej popularności pożyczek online, zwłaszcza w segmencie „chwilówka online dla zadłużonych finanse w Polsce”, ochrona danych osobowych staje się priorytetem. Firmy pożyczkowe, aby zdobyć zaufanie klientów, muszą przestrzegać szeregu regulacji prawnych oraz stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne.

1. Polityka prywatności i regulaminy
Każda instytucja finansowa, udzielająca pożyczek online, jest zobowiązana do jasnego i przejrzystego informowania klientów o zasadach przetwarzania danych osobowych. Regulaminy oraz polityka prywatności muszą być zgodne z przepisami RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Klient powinien mieć łatwy dostęp do informacji na temat celu przetwarzania danych, ich zakresu oraz podmiotów, którym mogą być udostępniane.

2. Weryfikacja tożsamości
Aby zapewnić, że chwilówka online trafia do właściwej osoby, pożyczkodawcy stosują różnorodne metody weryfikacji. Najpopularniejsze to: przelew weryfikacyjny (najczęściej na kwotę 1 grosza), weryfikacja za pomocą aplikacji takich jak Kontomatic czy Instantor oraz przesyłanie skanów dokumentów tożsamości. Te procedury minimalizują ryzyko oszustwa i zapewniają, że tylko uprawnione osoby mają dostęp do chwilówek online.

3. Certyfikaty szyfrujące
Strony internetowe firm pożyczkowych powinny być zabezpieczone certyfikatem SSL, który gwarantuje szyfrowanie danych przesyłanych między klientem a serwerem pożyczkodawcy. Dzięki temu informacje takie jak dane konta bankowego, numer PESEL czy adres zamieszkania są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

4. Zgody marketingowe i ich wycofanie
W ramach procesu wnioskowania o chwilówkę online, klienci często proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Ważne jest, aby każda zgoda była dobrowolna i jasno określona. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę, co powinno być prostą i bezproblemową procedurą.

5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Firmy pożyczkowe muszą posiadać inspektora ochrony danych osobowych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie procesów przetwarzania danych oraz dbanie o ich bezpieczeństwo. W razie pytań lub wątpliwości, klienci mają prawo skontaktować się z IOD, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania ich danych.

6. Przepisy prawne i nadzór
W Polsce nadzór nad rynkiem finansowym, w tym działalnością firm pożyczkowych, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Dodatkowo, każda instytucja pożyczkowa musi przestrzegać przepisów ustawy o kredycie konsumenckim oraz Kodeksu cywilnego, które precyzyjnie regulują kwestie związane z ochroną danych osobowych klientów.

Podsumowując, ochrona danych osobowych w kontekście chwilówek online to kompleksowy proces, wymagający odpowiednich regulacji prawnych, technologii zabezpieczających oraz transparentnej komunikacji z klientami. Odpowiednie wdrożenie tych zasad gwarantuje bezpieczeństwo klientów oraz buduje zaufanie do firm oferujących chwilówki online w Polsce.

Procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

W Polsce procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są regulowane przez różne instytucje, które mają na celu zapewnienie efektywnego i szybkiego rozwiązania konfliktów między konsumentami a firmami, w tym instytucjami finansowymi. Chwilówka online dla zadłużonych finanse w Polsce jest jednym z najczęstszych tematów sporów, które można rozwiązać korzystając z tych procedur.

Rzecznik Finansowy jest jednym z głównych podmiotów, który pomaga konsumentom w takich sytuacjach. Od 2022 roku liczba złożonych wniosków do Rzecznika Finansowego wzrosła o 12%, co świadczy o rosnącej świadomości konsumentów w zakresie możliwości korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Kolejną platformą, która umożliwia rozwiązywanie takich problemów, jest Europejska Platforma Rozwiązywania Sporów Online (ODR). Platforma ODR została stworzona z myślą o konsumentach dokonujących zakupów przez internet, w tym również o osobach korzystających z usług finansowych online, takich jak chwilówki online dla zadłużonych. Platforma umożliwia złożenie skargi w prosty i zrozumiały sposób, a proces jest nadzorowany przez Komisję Europejską.

Procedury pozasądowe są korzystne z kilku istotnych powodów:

 • Szybkość – czas rozpatrzenia sprawy jest znacznie krótszy niż w sądzie tradycyjnym. Średni czas rozwiązania sporu to około 30 dni, podczas gdy sądowe postępowanie może trwać nawet kilka lat.
 • Koszty – korzystanie z mediacji lub arbitrażu jest znacznie tańsze niż klasyczne postępowanie sądowe. W wielu przypadkach procedury te są darmowe dla konsumenta.
 • Przystępność – procedury są mniej formalne i bardziej przyjazne dla konsumenta, co zmniejsza stres związany z prowadzeniem sprawy.
 • Dostępność internetowa – możliwość złożenia wniosku i prowadzenia procedury online jest ogromnym udogodnieniem, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19.

Warto zauważyć, że instytucje finansowe, takie jak firmy pożyczkowe oferujące chwilówki online, są zobowiązane do przestrzegania decyzji podjętych w ramach tych procedur. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) monitoruje ich działania, a nieprzestrzeganie decyzji mogą wiązać się z nałożeniem kar finansowych.

Konsumentom, którzy napotkali problemy związane z chwilówką online, zaleca się najpierw kontakt z pożyczkodawcą i próbę wyjaśnienia sytuacji. Jeśli to nie przyniesie efektów, warto skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego lub Platformy ODR. Składanie wniosku jest proste: wystarczy wypełnić odpowiedni formularz online i dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak umowy pożyczkowe, potwierdzenia przelewów czy korespondencję z firmą pożyczkową.

Podsumowując, korzystanie z procedur pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich może okazać się szybkim i efektywnym sposobem na rozwiązanie problemów z chwilówkami online bez konieczności angażowania sądów. To nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także bardziej przystępne i mniej stresujące rozwiązanie dla konsumentów.

Nadzór i regulacje organów nadzorczych nad działalnością pośredników i pożyczkodawców

Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce oraz regulacje dotyczące działalności pośredników i pożyczkodawców mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa konsumentów. Główne organy odpowiedzialne za nadzór to Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) pełni rolę nadzorcy nad całym rynkiem finansowym, w tym bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, a także instytucjami pożyczkowymi świadczącymi usługi typu chwilówka online dla zadłużonych. KNF monitoruje działalność pożyczkodawców, sprawdzając, czy przestrzegają oni przepisów prawa, w tym ustawy o kredycie konsumenckim, oraz dbają o uczciwe traktowanie konsumentów. KNF jest również odpowiedzialna za wydawanie rekomendacji i wytycznych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów korzystających z usług finansowych.

UOKiK i ochrona konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skoncentrowany jest na ochronie praw konsumentów oraz przeciwdziałaniu praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. W kontekście chwilówek online dla zadłużonych, UOKiK zajmuje się monitorowaniem i egzekwowaniem właściwego przestrzegania norm prawnych dotyczących reklam, umów pożyczkowych oraz transparentności informacji przekazywanych konsumentom. Urząd analizuje również skargi konsumentów, prowadzi postępowania wyjaśniające i podejmuje decyzje administracyjne, które mogą obejmować nałożenie kar finansowych na pożyczkodawców naruszających przepisy.

Regulacje prawne

Rynek pożyczek pozabankowych, w tym chwilówek online, podlega szeregowi norm prawnych. Kluczowe regulacje obejmują:

 • Ustawa o kredycie konsumenckim: Reguluje wszystkie formy kredytów konsumenckich, w tym pożyczki pozabankowe. Wprowadza obowiązek informacyjny pożyczkodawcy wobec konsumenta, nakładając obowiązek udzielania jasnych informacji na temat całkowitych kosztów pożyczki, w tym Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO).
 • Kodeks cywilny: Reguluje aspekty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów pożyczkowych, w tym kwestie związane z zabezpieczeniami, spłatami i konsekwencjami niewywiązywania się z zobowiązań.
 • Rozporządzenia wykonawcze KNF: Wprowadzają szczegółowe wytyczne dotyczące działalności pożyczkowej, mające na celu ochronę konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem oraz nieuczciwymi praktykami pożyczkodawców.

Weryfikacja i odpowiedzialność

Pożyczkodawcy są zobowiązani do przeprowadzania skrupulatnej weryfikacji zdolności kredytowej klientów. Ma to na celu zapobieganie udzielaniu pożyczek osobom, które mogą mieć trudności ze spłatą zobowiązań, oraz minimalizowanie ryzyka późniejszych problemów finansowych. Weryfikacja obejmuje, między innymi, sprawdzanie baz danych takich jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) i Krajowy Rejestr Długów (KRD).

Działania nadzorcze i regulacyjne przyczyniają się do lepszego funkcjonowania rynku i ograniczają ryzyko związane z pożyczkami pozabankowymi. Przyczyniają się również do zwiększenia zaufania konsumentów do sektora finansowego. Rynek ten wciąż się rozwija, a nadzorujące organy nieustannie pracują nad dostosowywaniem regulacji do nowych wyzwań oraz zmian rynkowych, by zapewnić odpowiednią ochronę konsumentom korzystającym z oferty chwilówek online dla zadłużonych finanse w Polsce.

Warunki uzyskania chwilówek online dla zadłużonych

Firma Maksymalna kwota Okres spłaty RRSO Wymagania
Firma1 5000 PLN 30 dni 100% Dowód osobisty, Konto bankowe, Telefon komórkowy
Firma2 8000 PLN 45 dni 120% Dowód osobisty, Konto bankowe, Telefon komórkowy
Firma3 3000 PLN 14 dni 90% Dowód osobisty, Konto bankowe, Telefon komórkowy, Stałe dochody