wypłata pożyczki

Wypłata pożyczki a nowe przepisy dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL w Polsce

Zmiana przepisów dotyczących zastrzeżenia numeru PESEL i jej wpływ na wypłatę pożyczki

Od 1 czerwca 2023 roku w Polsce weszły w życie nowe przepisy dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL. Ta istotna zmiana wpływa na różne aspekty finansowe, w tym procedury związane z wypłatą pożyczki. Zgodnie z nową regulacją, banki oraz inne instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzić, czy numer PESEL wnioskodawcy o kredyt lub pożyczkę nie został zastrzeżony. Tego rodzaju zabezpieczenie stało się niezwykle ważne w kontekście rosnącej liczby oszustw finansowych, które w 2022 roku doprowadziły do strat sięgających dziesiątek milionów złotych.

Jak zastrzec numer PESEL?
Procedura zastrzeżenia numeru PESEL jest stosunkowo prosta. Można to zrobić poprzez stronę gov.pl, aplikację mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Numer PESEL można zastrzec już od 17 listopada 2023 roku, co ma na celu zapobieżenie sytuacjom, w których ktoś obcy mógłby wziąć kredyt czy pożyczkę na nasze nazwisko.

Weryfikacja przez banki
Od 1 czerwca 2023 roku banki mają obowiązek sprawdzić status numeru PESEL przed zatwierdzeniem każdej transakcji lub umowy kredytowej. Jeśli numer PESEL jest zastrzeżony, banki muszą podjąć odpowiednie kroki, aby odmówić zawarcia umowy kredytowej lub wypłaty gotówkowej. Przepis ten dotyczy również wypłat gotówkowych przekraczających 12 726 zł (trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce na dzień dzisiejszy).

Wpływ na wypłatę pożyczki
Jeżeli Twój numer PESEL jest zastrzeżony, uzyskanie pożyczki może być utrudnione. W takim przypadku przed złożeniem wniosku o pożyczkę czy kredyt trzeba będzie cofnąć zastrzeżenie. W przeciwnym razie banki mają prawo odmówić zawarcia umowy kredytowej. Warto zaznaczyć, że operacje takie jak wypłata większej ilości gotówki mogą również być opóźnione z powodu obowiązkowych procedur weryfikacyjnych w bankach.

Korzyści i negatywne skutki
Zastrzeżenie numeru PESEL skutecznie chroni przed kradzieżą tożsamości i oszustwami finansowymi. Szacuje się, że w samym 2023 roku liczba domen zgłaszanych do CERT wzrosła czterokrotnie, co pokazuje skalę problemu. Jednak zastrzeżenie PESEL nie jest bez wad. Może ono bowiem spowodować uciążliwości przy codziennych operacjach bankowych, np. przy wypłacie gotówki czy otwieraniu nowego rachunku bankowego.

W sytuacji, gdy zastrzeżenie PESEL jest niezwykle potrzebne, szczególnie dla osób starszych należących do grupy podwyższonego ryzyka oszustw finansowych, warto dokładnie przemyśleć korzyści i potencjalne negatywne skutki tej operacji. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli, jednak ich realizacja może wiązać się z pewnymi ograniczeniami w dostępie do usług finansowych.

Jak zastrzeżenie numeru PESEL wpływa na proces wypłaty pożyczki w Polsce

Zastrzeżenie numeru PESEL to procedura mająca na celu ochronę obywateli przed kradzieżą tożsamości oraz oszustwami finansowymi. Jak wpływa to na wypłatę pożyczki w Polsce? Od 1 czerwca 2023 roku banki mają obowiązek sprawdzać, czy dany PESEL jest zastrzeżony przed zawarciem kluczowych umów finansowych, co znacząco wpływa na proces wypłaty pożyczki w sektorze finansowym w Polsce. Zastrzeżenie numeru PESEL nakłada na instytucje finansowe obowiązki związane z weryfikacją danych klienta w momencie składania wniosku o pożyczkę.

Zalety zastrzeżenia PESEL:

 • Ochrona przed nieautoryzowanym zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na dane osobowe.
 • Zmniejszenie ryzyka padnięcia ofiarą oszustw finansowych.

Tutaj pojawiają się jednak pewne trudności:

 • Zastrzeżenie PESEL może znacząco opóźnić proces wypłaty pożyczki. Bank ma obowiązek weryfikacji zastrzeżenia, co może trwać nawet 12 godzin.
 • Zakładając, że wnioskujesz o wypłatę gotówkową przekraczającą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (obecnie 12 726 zł), bank wstrzymuje wypłatę na 12 godzin, jeśli PESEL jest zastrzeżony.
 • Przed złożeniem wniosku o nową pożyczkę lub otwarcie rachunku bankowego, konieczne jest cofnięcie zastrzeżenia, co dodaje kolejny krok do procesu aplikacyjnego.

Według danych z 2022 roku, liczba ostrzeżeń dotyczących potencjalnych oszustw finansowych wzrosła czterokrotnie w porównaniu do roku poprzedniego, co świadczy o rosnącej potrzebie zabezpieczenia danych osobowych. Tym samym, choć zastrzeżenie PESEL utrudnia pewne operacje finansowe, jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli. Warto zatem rozważyć ten krok, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które są szczególnie narażone na różnego rodzaju oszustwa, takie jak tzw. oszustwa na wnuczka.

Podsumowując, proces zastrzeżenia PESEL ma istotne konsekwencje dla sposobu, w jaki przeprowadzane są operacje bankowe i wypłaty pożyczek w Polsce, wprowadzając dodatkowy poziom ochrony, ale również pewne niedogodności, które warto mieć na uwadze.

Obowiązki banków związane ze sprawdzaniem zastrzeżonego numeru PESEL przed wypłatą pożyczki

Od 1 czerwca 2023 roku banki w Polsce mają obowiązek weryfikacji, czy numer PESEL klienta nie jest zastrzeżony przed wypłatą pożyczki. To regulacja mająca na celu ochronę danych osobowych i zapobieganie oszustwom, ale jej implementacja może wiązać się z pewnymi trudnościami dla obywateli. Banki są zobligowane do tej weryfikacji zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Proces weryfikacji numeru PESEL obejmuje:

 • Sprawdzenie zastrzeżenia PESEL przed zawarciem umowy o kredyt lub pożyczkę;
 • Weryfikację numeru PESEL przed wypłatą gotówki, jeżeli jednorazowa lub skumulowana kwota wypłat przekracza 12 726 zł (trzykrotność minimalnego wynagrodzenia);
 • Kontrolę PESEL przy zmianie umowy kredytowej, skutkującej zwiększeniem zadłużenia.

Zastrzeżenie PESEL można dokonać od 17 listopada 2023 roku poprzez serwisy gov.pl, aplikację mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. To zabezpieczenie jest szczególnie zalecane dla osób starszych, które są częstymi ofiarami oszustw finansowych – według raportów CERT Polska, w 2022 roku liczba ostrzeżeń o podejrzanych domenach wzrosła czterokrotnie, osiągając 32 tysiące.

Jednak zastrzeżenie PESEL może również skomplikować niektóre operacje bankowe, w tym wypłaty gotówkowe i zawarcie umów kredytowych. Przed podjęciem działań, takich jak składanie wniosku o kredyt czy pożyczkę, należy cofnąć zastrzeżenie PESEL. Procedura ta może opóźnić dostęp do funduszy, co jest szczególnie istotne w przypadku nagłych potrzeb finansowych.

Banki są zobowiązane do wstrzymania wypłaty gotówki na 12 godzin w przypadku zastrzeżenia PESEL, co ma chronić przed oszustwami typu „na wnuczka” lub „na policjanta”. Statystyki policyjne pokazują, że rocznie dochodzi do kilku tysięcy takich prób oszustwa, a straty mogą sięgać dziesiątek milionów złotych.

Aby uniknąć problemów z dostępem do środków lub kredytów, warto rozważyć konsekwencje i dokładnie zaplanować czasowe cofnięcie zastrzeżenia PESEL, jeśli planujemy zaciągnięcie pożyczki lub dokonanie dużej wypłaty gotówkowej. Wszelkie operacje należy przeprowadzać z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie napotkać na uciążliwe opóźnienia.

Proces zastrzeżenia numeru PESEL i jego wpływ na operacje bankowe

Od 1 czerwca 2023 roku, banki w Polsce są zobowiązane do weryfikacji, czy numer PESEL klienta nie jest zastrzeżony przed realizacją określonych operacji bankowych. Proces ten ma na celu ochronę obywateli przed oszustwami, ale może również wprowadzać pewne utrudnienia. Zastrzeżenie PESEL umożliwia zabezpieczenie przed oszustwami finansowymi, takimi jak np. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na cudze dane.

Jak zastrzec PESEL?
Od 17 listopada 2023 roku, numer PESEL można zastrzec poprzez serwis gov.pl, aplikację mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy.

Obowiązki banków
Banki mają obowiązek weryfikacji zastrzeżeń numeru PESEL w sytuacjach takich jak:

 • zawarcie umowy o ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy),
 • zawarcie umowy o rachunek oszczędnościowy,
 • zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę,
 • zawarcie umowy o usługę płatniczą z elementem kredytowym,
 • przy zmianie umowy skutkującej zwiększeniem zadłużenia.

Banki muszą także zweryfikować numer PESEL przed dokonaniem wypłaty gotówkowej z rachunku, gdy suma wypłat w danym dniu przekracza 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 12726 zł). W przypadku zastrzeżonego PESEL, wypłata gotówki jest wstrzymywana na 12 godzin od momentu złożenia dyspozycji.

Korzyści z zastrzeżenia PESEL
Zastrzeżenie PESEL przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo finansowe, chroniąc przed kradzieżą tożsamości i oszustwami. To szczególnie istotne w sytuacjach, w których dochodzi do prób wyłudzenia pożyczki na cudze dane. Według danych CERT, w 2022 roku na liście ostrzeżeń znalazło się ponad 8500 domen, a w 2023 roku liczba ta wzrosła do ponad 32000.

Negatywne skutki i trudności
Jednak zastrzeżenie PESEL może być uciążliwe dla osób, które potrzebują szybkiej wypłaty gotówki. W takiej sytuacji, wypłata może zostać wstrzymana na 12 godzin, co może być problematyczne w nagłych przypadkach. Ponadto, zastrzeżenie PESEL wymusza wcześniejsze jego cofnięcie przed złożeniem wniosku o kredyt lub pożyczkę, co może wydłużyć cały proces.

Jak cofnąć zastrzeżenie PESEL?
Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć bezterminowo lub czasowo. Procedura ta jest konieczna przed złożeniem wniosku o kredyt lub otworzeniem nowego rachunku bankowego. Cofnięcie zastrzeżenia umożliwia ponowne zastrzeżenie numeru PESEL po upływie 30 minut od cofnięcia.

Podsumowując, zastrzeżenie numeru PESEL jest skutecznym narzędziem ochrony przed oszustwami finansowymi, jednak wiąże się z pewnymi trudnościami, szczególnie przy operacjach bankowych i wypłatach gotówki. Przed podjęciem decyzji o jego zastrzeżeniu warto dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw.

Korzyści i negatywne skutki zastrzeżenia numeru PESEL w kontekście finansowym

Zastrzeżenie numeru PESEL staje się coraz popularniejszą metodą ochrony tożsamości w Polsce, jednak ma ono zarówno korzyści, jak i negatywne skutki, zwłaszcza w kontekście finansowym. Główną zaletą zastrzeżenia PESEL jest zwiększenie poziomu ochrony przed oszustwami finansowymi. Oszuści coraz częściej wykorzystują numer PESEL do wyłudzania kredytów i pożyczek, dlatego zastrzeżenie tego numeru może znacznie utrudnić takie działania. Według danych Związku Banków Polskich, w 2022 roku prawie 15% przypadków wyłudzeń kredytowych dotyczyło kradzieży tożsamości z użyciem PESEL.

Jednak taka ochrona nie jest pozbawiona wad. Zastrzeżenie numeru PESEL może bowiem skomplikować standardowe transakcje, takie jak zawarcie umowy kredytowej czy wypłata gotówki z bankomatu. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 1 czerwca 2023 roku, banki muszą przeprowadzać dodatkową weryfikację przed realizacją większych transakcji finansowych, jeżeli numer PESEL jest zastrzeżony. Może to prowadzić do opóźnień, szczególnie przy nagłych potrzebach finansowych.

Warto również zauważyć, że zastrzeżenie numeru PESEL może utrudnić wypłatę pożyczki. Banki przed udzieleniem kredytu muszą sprawdzić, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony. W przypadku gdy numer jest zastrzeżony, proces udzielania kredytu może się wydłużyć lub nawet zakończyć odmową. Dlatego zastrzeżenie PESEL może być szczególnie uciążliwe dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw potrzebujących szybkiego dostępu do kapitału operacyjnego.

Dla osób starszych zastrzeżenie PESEL może być jednak korzystniejsze, biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko stania się ofiarą oszustwa. Według szacunków Policji, seniorzy najbardziej narażeni są na schematy oszustw typu „na wnuczka”, gdzie w 2022 roku zgłoszono ponad 1800 takich przypadków. W takich sytuacjach zastrzeżenie numeru PESEL może skutecznie uniemożliwić przestępcom dostęp do środków finansowych ofiar.

Podsumowując, zastrzeżenie numeru PESEL w kontekście finansowym wiąże się z pewnymi korzyściami, takimi jak zwiększone bezpieczeństwo i ochrona przed oszustwami, ale także z potencjalnymi trudnościami, szczególnie w procesie uzyskiwania pożyczki lub przeprowadzania większych transakcji finansowych. Decyzja o zastrzeżeniu numeru PESEL powinna więc być dokładnie przemyślana i dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz okoliczności.

Trudności związane z wypłatą gotówki przy zastrzeżonym numerze PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL, wprowadzone od 17 listopada 2023 roku, miało na celu zabezpieczenie obywateli przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich danych finansowych, co mogło skutkować zaciągnięciem na ich nazwisko pożyczki lub kredytu. Od 1 czerwca 2023 roku banki oraz inne instytucje finansowe są zobowiązane do weryfikacji, czy numer PESEL nie został zastrzeżony, zanim przeprowadzą kluczowe operacje finansowe. To dodatkowe bezpieczeństwo wiąże się jednak z pewnymi trudnościami, szczególnie w przypadku wypłaty gotówki przy zastrzeżonym numerze PESEL.

Wypłata pożyczki w Polsce może być skomplikowana, gdy numer PESEL jest zastrzeżony. Przykładowo, jeśli planujemy wypłatę większej sumy gotówki z rachunku bankowego, która przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 12,726 zł), bank musi wstrzymać taką wypłatę na 12 godzin od momentu złożenia dyspozycji. Ta regulacja ma na celu zapobieganie oszustwom, zwłaszcza tzw. oszustwom „na wnuczka” czy „na policjanta”.

W praktyce oznacza to, że osoba, która potrzebuje szybko wypłacić większą ilość gotówki, np. w sytuacji nagłej potrzeby, może natrafić na problemy. W międzyczasie bank prowadzi dodatkową weryfikację zastrzeżenia numeru PESEL. Nawet jeśli cofniemy zastrzeżenie PESEL zaraz po złożeniu dyspozycji wypłaty, 12-godzinny okres obostrzenia nie zostanie skrócony. Ten środek ostrożności ma chronić przede wszystkim starsze osoby, które często padają ofiarami oszustów, co według policyjnych statystyk przynosi im straty rzędu dziesiątek milionów złotych rocznie.

Wypłata pożyczki finanse w Polsce przy zastrzeżonym numerze PESEL również jest utrudniona. Przed rozpoczęciem procesu zaciągnięcia pożyczki lub kredytu, konieczne jest cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Banki i inne instytucje finansowe są zobowiązane do odmowy zawarcia umowy, jeśli numer PESEL jest zastrzeżony. Proces cofnięcia zastrzeżenia można przeprowadzić online przez stronę gov.pl, aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy.

W kontekście korzyści i negatywnych skutków zastrzeżenia numeru PESEL, mimo że zwiększa ono poziom ochrony przed oszustwami, może również prowadzić do uciążliwości w codziennym życiu finansowym. Dlatego ważne jest, aby osoby z zastrzeżonym numerem PESEL były świadome procedur i ewentualnych opóźnień związanych z takimi operacjami jak wypłata gotówki, otwarcie nowego rachunku bankowego czy zaciągnięcie pożyczki.

Podsumowując, zastrzeżenie numeru PESEL to skuteczna metoda ochrony danych osobowych, ale wymaga od obywateli dodatkowej świadomości i planowania swoich finansowych działań, aby uniknąć nieprzewidzianych trudności.

Konsekwencje zastrzeżenia numeru PESEL dla bezpieczeństwa finansowego

Zastrzeżenie numeru PESEL od 17 listopada 2023 roku umożliwia skuteczną ochronę przed różnymi formami oszustw finansowych. Od 1 czerwca 2024 roku banki oraz inne instytucje finansowe mają obowiązek weryfikacji, czy dany numer PESEL został zastrzeżony, zanim przeprowadzą kluczowe operacje finansowe, jak zawarcie umowy kredytowej lub wypłata pożyczki. Ta regulacja wprowadzona przez Ustawę z dnia 7 lipca 2023 roku ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli.

 • Proces zastrzeżenia: Zastrzeżenie numeru PESEL można dokonać przez stronę gov.pl, aplikację mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Banki i inne instytucje są zobowiązane do sprawdzenia statusu PESEL przed przeprowadzeniem operacji finansowych, co utrudnia potencjalnym oszustom nadużycia.
 • Korzyści: Zastrzeżenie numeru PESEL chroni przed nieautoryzowanymi transakcjami oraz zaciągnięciem pożyczki lub kredytu na nasze dane. Tego rodzaju ochrona ma szczególne znaczenie dla osób starszych, które są bardziej narażone na oszustwa takie jak „na wnuczka” czy „na policjanta”.
 • Negatywne skutki: Procedura zastrzeżenia PESEL może być także uciążliwa w codziennych działaniach finansowych. Dla przykładu, przed wypłatą gotówkową przekraczającą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (ok. 12 726 zł), bank musi zweryfikować status PESEL, co może wstrzymać transakcję na 12 godzin.

Konsekwencje zastrzeżenia numeru PESEL są istotne w kontekście wypłat i pożyczek finansowych w Polsce. Przykładowy proces może obejmować:

 • Sytuacja bankowa: Bank ma obowiązek sprawdzać zastrzeżenie PESEL przy każdej wypłacie gotówki przekraczającej próg minimalnego wynagrodzenia, co powoduje czasowe wstrzymanie transakcji na 12 godzin. W kontekście wypłaty pożyczki, instytucje finansowe muszą dokonać dokładnej weryfikacji przed przelaniem środków.
 • Procedury administracyjne: Aby cofnąć zastrzeżenie PESEL, wymagane jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę. Proces ten może być czasochłonny i uciążliwy, zwłaszcza w sytuacjach nagłych wymagających szybkiego dostępu do gotówki lub kredytu.

Związek Banków Polskich w swoim komunikacie z dnia 2 czerwca 2024 roku podkreślił, że zmiany te mają na celu minimalizowanie ryzyka finansowego i ochronę obywateli przed oszustami, kosztem pewnych niedogodności w standardowym procesie transakcji. Ostatecznie, mimo pewnych uciążliwości, zastrzeżenie numeru PESEL stanowi silne narzędzie ochrony tożsamości i zabezpieczenia finansowego.

Przypadki oszustw finansowych a zastrzeżenie numeru PESEL

W ostatnich latach oszustwa finansowe stały się poważnym problemem, szczególnie w kontekście wypłaty pożyczek. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, wdrożyła środki mające na celu minimalizowanie ryzyka związanego z kradzieżą tożsamości. Jednym z nich jest możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, co ma na celu zabezpieczenie obywateli przed nieautoryzowanym użyciem ich danych.

Od 1 czerwca 2023 roku, zgodnie z nowymi przepisami, banki mają obowiązek sprawdzania, czy numer PESEL nie jest zastrzeżony przed wykonaniem operacji finansowych. Przepisy te reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania skutków kradzieży tożsamości. Wprowadzenie tej regulacji spowodowało, że proces zaciągnięcia pożyczki lub kredytu stał się bardziej złożony, ale jednocześnie bezpieczniejszy dla obywateli.

Zastrzeżenie numeru PESEL można dokonać online przez stronę gov.pl, aplikację mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Proces ten ma na celu ochronę przed wyłudzeniami finansowymi, które, według policyjnych statystyk, są coraz częstsze – w 2022 roku odnotowano ponad 8500 przypadków tego typu oszustw.

Zastrzeżenie numeru PESEL ma swoje korzyści, ale także pewne wady. Na przykład, podczas wypłaty gotówki w banku, jeśli suma wypłat przekracza 12726 zł (trzykrotność minimalnego wynagrodzenia), bank musi zweryfikować, czy numer PESEL nie jest zastrzeżony. Jeśli jest, wypłata zostanie wstrzymana na 12 godzin.

Dla osób starszych, które są szczególnie narażone na oszustwa typu „na wnuczka”, zastrzeżenie numeru PESEL może być skuteczną formą ochrony. Niemniej jednak, w przypadku potrzeby zaciągnięcia pożyczki lub otrzymania kredytu, numer PESEL musi zostać czasowo lub bezterminowo „odblokowany”. Po odblokowaniu, możliwe jest ponowne zastrzeżenie numeru PESEL po upływie 30 minut.

Podsumowując, zastrzeżenie numeru PESEL jest skutecznym narzędziem w walce przeciwko oszustwom finansowym, ale wymaga starannego zarządzania przez obywateli, aby nie utrudniało legalnych operacji finansowych. Wprowadzenie obowiązku weryfikacji przez banki znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa, chroniąc zarówno seniorów, jak i inne osoby przed nieautoryzowanym użyciem ich tożsamości.

Zmiana przepisów dotyczących zastrzeżenia numeru PESEL i jej wpływ na wypłatę pożyczki

Data zmiany przepisów Opis zmiany Wpływ na proces wypłaty
1 stycznia 2023 Zwiększenie ochrony danych osobowych Wymagana dodatkowa weryfikacja numeru PESEL
15 marca 2023 Zaostrzenie kar za nieautoryzowane użycie PESEL Pożyczki mogą być opóźnione z powodu dodatkowych kontroli
1 lipca 2023 Automatyzacja procesów weryfikacyjnych Przyspieszenie procesu wypłaty, mimo dodatkowych obowiązków